Program

Til ettertiden (sammen hver for seg)

av Marie Bjørn, Ida Marie Hede, Niels Erling og Jörgen Dahlqvist

Oslo Nye Teater

Hvilke livserfaringer er det vi, både som individer og som et kollektiv, deler?

Vi befinner oss i en tid preget av krise, og det gjør noe med måten vi tenker på det som en gang var, før denne unntakstilstanden oppstod. Men livets rikdom finnes fortsatt; du bærer den i deg. Det ønsker denne lytteteaterforestillingen å minne deg på, som et livets album med ulike spor som til sammen utgjør helheten av hva det vil si å være til.

Dette prosjektet ble startet av hele det faste ensemblet på Oslo Nye Teater.
– Vi savnet å møtes, vi savnet felleskapet, og vi savnet muligheten til å skape noe for publikum, forteller skuespiller og initiativtaker Henriette Faye-Schjøll. – Vi kom over det danske radioteateret AKT1 sitt manus Til ettertiden -sammen hver for seg, fikk rettighetene og tok kontakt med tidligere og nåværende kolleger på teatret for å høre om noen hadde lyst til å være med på dugnad. Responsen var overveldende!

Det ser man også på listen over medvirkende, der 85 skuespillere og 3 barn har spilt inn sine replikker hjemme, for å være med på å lage denne lytteteaterforestillingen.
God lytting!

“..en deilig lytteopplevelse som minner oss om at verden fortsetter å snurre rundt selv om den har stanset”
Dagsavisen

“…brennende aktuelt lytteteater som minner oss om verdien av livserfaringene vi deler”
Vårt Land

Hør forestillingen her!