Program

Fagprogram: Hvordan kan vi sikre utdanning for alle scenekunstens faggrupper?

av Heddadagene og Creo

Illustrasjonsfoto

Det Norske Teatret
Midtgolvet

Et løft for Norsk scenekunst.

Et godt utdanningstilbud for alle faggrupper er avgjørende for å sikre høy kvalitet i norsk scenekunst. Både institusjonsteatrene og det frie feltet har et vedvarende behov for profesjonelle kunstnere og produksjonskompetanse. Per i dag er det likevel flere faggrupper innen scenekunsten som ikke har et eksisterer studietilbud på BA-, MA- eller PhD-nivå.

Creo inviterer til panelsamtale, hvor vi blant annet skal diskutere:

Hvordan kan vi best sikre utdanning for alle faggrupper innen scenekunsten?

Hva er det reelle behovet? Mister vi talenter til utlandet grunnet manglende utdanningsmuligheter i Norge? Og hvilke norske utdanningsmiljøer kan best tilrettelegge for slike fag?


Bli også med på digitalt innspillsmøte 30. mars!

Creos ønske er at feltet kommer i gang med å diskutere overnevnte spørsmål så fort som mulig. Vi inviterer derfor til et digitalt innspillsmøte, 30.mars, kl. 16.00-18.00. Innspillene tar vi med oss til Heddadagene for videre diskusjon.

Vi håper dere har anledning til å delta! Meld deg på til innspillsmøte her.


NB! Deltakelse på arrangementet krever akkreditering, og at du har reservert plass på forhånd. Kjøp akkreditering via billettlenken og huk av for ønskede arrangementer. Les mer her.