Program

Fagprogram: Hvordan kan vi sikre utdanning for alle scenekunstens faggrupper?

av Heddadagene og Creo

Det Norske Teatret
Bikuben

Kompetente kunstnere og en profesjonell produksjonsstab med spisskompetanse innenfor sine fagfelt er avgjørende for å sikre høy kvalitet i scenekunst. I Norge mangler vi i dag utdanningstilbud til flere av fagene innenfor scenekunstfeltet. Dette påvirker rekrutteringen til den profesjonelle scenekunsten både innenfor institusjonsteatrene og i det frie feltet.

Med dette som bakgrunn inviterer Heddadagene og CREO til seminar hvor vi blant annet skal diskutere: Hvordan er rekrutteringssituasjonen til scenekunstfeltet i dag? Finner vi folk med relevant kompetanse? Trenger vi nye utdanninger for å dekke behovene til alle faggrupper og øke mangfoldet innenfor scenekunstfeltet? Går vi glipp av nye talenter på grunn av manglende utdanningsmuligheter?

CREO inviterte til et digitalt innspillsmøte i mars. Målet med dette seminaret er å bringe diskusjonene derfra noen skritt videre, slik at vi kan begynne å tydeliggjøre behovene og mulighetene for økt kompetanse og nye utdanninger i fremtiden.

Seminaret fokuserer på de fagfeltene hvor det i dag mangler scenekunstrettet utdanning i Norge: blant annet inspisienter, produsenter, lys- og lyd-designere og -teknikere, design for figurteater, mask-/ parykkdesignere, dramaturger, rekvisitører, sceneteknikere, teatermalere og -snekkere.

PROGRAM:

09:00 Finner vi folka vi trenger? Samtale om rekrutteringssituasjonen i scenekunstfeltet.

  • - Innledninger ved Kristin Tunold-Hanssen, teknisk sjef ved Riksteatret, Christer Elnes, produsent ved Opera Østfold, og Kyrre Heldal Karlsen, scenograf og lysdesigner, og styremedlem i Norske Scenografer i Creo.
  • - Kjøkkenbordssamtale med innlederne og publikum.


ca 09:50 Kaffepause

ca 10:00 Hvilke scenekunstfaglige utdanninger tilbys i våre naboland? Hva er den ideelle utdanningssituasjonen i Norge? Hva vil fungere for oss?

  • - Innledninger ved PeO Sander, frilanser og tidl. scenekunstprodusent og lektor i scenekunstproduksjon ved Stockholms Konstnärliga Högskola (DI, STDH, SKH) (SE), og Neil Fraser, tidligere Head of Technical Training ved Royal Academy of Dramatic Art (UK)
  • - Kjøkkenbordssamtale med publikum 


11:10 Avrunding og oppsummering.

11:20 Slutt.

Samtaleleder er Kjetil Falkum, frilans produsent og prosjektleder for Heddadagene.


Avsender: Heddadagene, Creo og NTO.

NB! Deltakelse på arrangementet krever akkreditering, og at du har reservert plass på forhånd. Kjøp akkreditering via billettlenken og huk av for ønskede arrangementer. Les mer her.