Program

Fagprogram: Teaterplansamling – fora for erfaringsutveksling og utvikling

av Østfold Internasjonale Teater

Norsk Teater- og Orkesterforening

Samling for teatrene som bruker Teaterplan (org.dot). Under Heddadagene samles vi for en fagprat om T-plan der også leverandøren Org.dot er med. Hva er utfordringer med dagens løsning, hvilke endringer ønskes og hvor går veien videre for å få et enda mer effektivt verktøy? Fra Org.dot møter Gunnar Solheim (daglig leder), Asgeir Bjørlykke (programmerer) og Iver Ottesen (designer). Teatrene sender sine utvalgte representanter.


Dette er et lukket arrangement.