Program

Fagprogram: Scenekunst utenfor scenen – Publikumsdeltakelse som aktivt byborgerskap

av Østfold Internasjonale Teater

Det Norske Teatret
Midtgolvet

Har publikumsmedvirkning og deltakerbasert kunst en faktisk demokratisk funksjon? Står kunsten i fare for å bli enten tom underholdning eller rent instrumentell i samarbeid med aktører utenfor kunstfeltet, eller har både publikum og samfunn alt å tjene på flere tverrfaglige samarbeid?

Østfold Internasjonale Teater har gjennom flere år jobbet innenfor et utvidet scenekunstbegrep – blant annet med produksjoner der publikum selv medvirker aktivt og det offentlige rom tas i bruk både som kontekst og arena. I perioden 2020-2024 er teatret norsk partner i IN SITUs (UN)COMMON SPACES, et europeisk samarbeidsprosjekt som ser på hvordan kunstnernes kompetanse kan gi nye perspektiver på samfunnsmessige utfordringer.

Med utgangspunkt i aktuelle produksjoner fra eget og andres repertoar inviterer vi teaterkolleger, akademikere og andre interesserte til en samtale om deltakelse, demokrati og teatrene som samfunnsaktører.

Paneldeltakere og detaljer kommer!


NB! Deltakelse på arrangementet krever akkreditering, og at du har reservert plass på forhånd. Kjøp akkreditering via billettlenken og huk av for ønskede arrangementer. Les mer her.