Program

Fagprogram: Scenekunst utenfor scenen – Publikumsdeltakelse som aktivt byborgerskap

av Østfold Internasjonale Teater

Det Norske Teatret
Bikuben

Har publikumsmedvirkning og deltakerbasert kunst en faktisk demokratisk funksjon? Står kunsten i fare for å bli enten tom underholdning eller rent instrumentell i samarbeid med aktører utenfor kunstfeltet, eller har både publikum og samfunn alt å tjene på flere tverrfaglige samarbeid?  Velkommen til en samtale om teatrets rolle som samfunnsaktør!

Østfold Internasjonale Teater har gjennom flere år jobbet innenfor et utvidet scenekunstbegrep – blant annet med produksjoner der publikum selv medvirker aktivt og det offentlige rom tas i bruk både som kontekst og arena. I perioden 2020-2024 er teatret norsk partner i IN SITUs (UN)COMMON SPACES, et europeisk samarbeidsprosjekt som ser på hvordan kunstnernes kompetanse kan gi nye perspektiver på samfunnsmessige utfordringer.

Med utgangspunkt i aktuelle produksjoner fra eget og andres repertoar inviterer vi teaterkolleger, akademikere og andre interesserte til en samtale om deltakelse, demokrati og scenekunstens demokratiske funksjon.

Deltakere:

Cecilie Sachs Olsen (moderator), professor i Kunst i samfunnet ved Fakultet for teknologi, kunst og design, OsloMet

Thomas Østgaard teatersjef ved Østfold Internasjonale Teater

Ine Therese Berg teaterviter og førsteamanuensis ved Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU

James Moore kurator-produsent ved Østfold Internasjonale Teater

Marit Elisabeth Jensen markedssjef for næring i Stor-Oslo eiendom

Kristian Seltun teatersjef ved Nationaltheatret og tidl. Teatersjef ved Trøndelag Teater og Black Box Scene


Foto: Fra ØIT og New Heroes In Search of Democracy 3.0. Ida Willassen


NB! Deltakelse på arrangementet krever akkreditering, og at du har reservert plass på forhånd. Kjøp akkreditering via billettlenken og huk av for ønskede arrangementer. Les mer her.