Program

Fagprogram: Scenekunst for barn og unge i et nordisk perspektiv

av Unge Viken Teater

Det Norske Teatret
Bikuben

Unge Viken Teater inviterer til nordisk nettverkssamtale under Heddadagene.

Unga Klara (SE), Svenska Teatern (FI) og Unge Viken Teater (NO) deler alle en felles lidenskap og dedikasjon for å lage teaterforestillinger til det unge publikummet, men er også særegne på hver sin måte. De tre teatrene har nå gått sammen i et nordisk nettverkssamarbeid for å utveksle kompetanse og erfaring på tvers av landegrensene, som igjen vil ha overføringsverdi til hele feltet. 

De tre kunstneriske lederne møtes til en samtale om likheter og ulikheter, utfordringer og muligheter, både kunstneriske og kulturpolitiske. Hvorfor er denne typen nordiske nettverkssamarbeid viktig, og hvordan kan det bidra til å styrke feltet og heve statusen til kunst og kultur for barn og unge generelt?

Moderator: Kjell Moberg, kunstnerisk leder ved Kloden teater
I panelet:
Gustav Deinoff, kunstnerisk leder Unga Klara
Joachim Thibblin, teatersjef Svenska Teatern
Kari Ramnefjell, teatersjef Unge Viken Teater


NB! Deltakelse på arrangementet krever akkreditering, og at du har reservert plass på forhånd. Kjøp akkreditering via billettlenken og huk av for ønskede arrangementer. Les mer her.

Nettverkssamarbeidet er støttet med midler fra Nordisk kulturkontakt.

  • Foto 
  •  Svenska Teatern: Cata Portin, Robert Kock, Patrick Henriksen
  •  Unga Klara: Jenny Baumgartner
  •  Unge Viken Teater: Lars Opstad