Program

Fagprogram: RIKS_PITCH 2023

av Riksteatret

Presentert av Riksteatret

Riksteatret
Store Sal

Arbeider du med scenekunst og er på jakt etter nye forestillinger? Riksteatret arrangerer RIKS_PITCH for andre gang og inviterer inn deg som jobber med å legge et repertoar for en teaterscene eller programmerer forestillinger.

RIKS_PITCH er et lite bidrag i forsøket på å åpne opp institusjonsteatret og teaterbransjen for ideer, konsepter, historier og kunstnere.  Målet er å utvikle nye prosjekter som kan bli til teater for hele landet. Noen prosjekter kan ende opp som turné på Riksteatret, andre kan bli forestillinger ved andre scener.

En jury har valgt ut 12 prosjekter av totalt 134 innsendte bidrag. På Riksteatret fredag 16. juni får «finalistene» 10 minutter hver til å legge fram og supplere sine pitch-søknader muntlig for et panel av teatersjefer, dramaturger og produsenter fra hele landet.

Er du på jakt etter nye stemmer, ønsker å støtte utvikling og vil overvære dette spennende eventet enten i Nydalen eller via stream så meld deg på. Målet er å gi de gode prosjektene utviklingsmuligheter fram mot en eventuell beslutning om realisering. 

Årets jury består av et bredt spekter av fagpersoner fra forskjellige yrkesgrupper innen scenekunst. Utenom ansatte fra Riksteatret deltar; Thorleif Linhave Bamle /teatersjef Teater Innlandet, Deise Faria Nunes /stipendiat Universitetet i Agder, Kristin Skiftun /produsent, Kristian Lykkeslet Strømskag /teatersjef Teatret Vårt i Molde, Belinda Braza /kunstnerisk leder DNT/Rommen Scene, Wael Jaohar /dramaturghospitant Dramatikkens Hus, Frank Jørstad /teatersjef Kvääniteattri, Gunhild Nymoen /leder NRK lyddrama og Mina Stokke /dramaturg Trøndelag Teater

Arrangementet er åpent for alle, men er hovedsakelig tilrettelagt for folk som jobber med repertoarplanlegging. Deltakelse på arrangementet krever akkreditering, og at du har reservert plass på forhånd.
Kjøp akkreditering via billettlenken og huk av for ønskede arrangementer. Les mer her.
Frist for påmelding (til enten digital eller fysisk deltakelse) er 14. juni.


Husk; ideer & pitcher man får forelagt kan ikke brukes eller videreformidles uten idehavernes godkjennelse.