Program

Fagprogram: Seminar for scenekunstprodusenter

av Riksteatret og Heddadagene

Det Norske Teatret
Scene 3

Heddadagene inviterer til seminar for scenekunstprodusenter.

Passer for: produsenter og andre med prosjekt-/produksjonslederansvar ved institusjonsteatre, etablerte kompanier eller lignende, frilansere som har produsent som sitt hovedvirke, samt plan-/produksjonssjefer og tekniske sjefer ved teatrene.

Program:
08:30 Kaffe og registrering
09:00-11:15 Fellesprogram: Kulturpolitisk Formiddag 
11:30-12:15 Kunstnersamtale: Sigrid Undsets kvinner 
12:15-13:00 Lunch 
13:00-14:30 Fellesprogram: Privat finansiering og samarbeid – økonomiske og etiske dilemmaer 
14:30 Pause
14:45-16:30 Produsentseminaret 2023 
     14:45 Introduksjon
     14:50-15:30 Speeddate for produsenter
     15:30-16:30 Produsentrådet

18:00-19:15 Forestilling: Jeg Løper (Oslo Nye Teater - Trikkestallen)
19:15-… Sosialisering etter teater

Produsentseminaret under Heddadagene er en møteplass for påfyll og utveksling av faglige erfaringer og problemstillinger, og en arena for å knytte nye bånd med kolleger. Årets produsentseminar består av to plenumssesjoner, en kunstnersamtale, og en separat sesjon for produsentene.

Etter seminaret inviterer vi de som ønsker til å gå sammen for å se Haugesund Teaters forestilling Jeg løper, og sosialisere i baren på Trikkestallen etterpå. Billetten er ikke inkludert i seminaret, og påmeldingsfristen er gått ut, men det er mulig å ordne seg billett på egenhånd og bli med på teater likevel. 


NB! Deltakelse på arrangementet krever akkreditering, og at du har reservert plass på forhånd. Kjøp akkreditering via billettlenken og huk av for ønskede arrangementer. Les mer her.