Program

Fagprogram: Seminar for scenekunstprodusenter

av Riksteatret og Heddadagene

Det Norske Teatret
Scene 3

Heddadagene inviterer til seminar for scenekunstprodusenter.

Passer for: produsenter og andre med prosjekt-/produksjonslederansvar ved institusjonsteatre, etablerte kompanier eller lignende, frilansere som har produsent som sitt hovedvirke, samt plan-/produksjonssjefer og tekniske sjefer ved teatrene.

Tider:
Torsdag 15. juni
09:00-12:15 DEL 1 - Plenumssesjon
12:15-13:00 Felles lunsj
13.00-16.30 DEL 2 - Produsentseminar
18:00-19:15 Forestilling: Jeg løper (NB! spilles på Oslo Nye - Trikkestallen)

Produsentseminaret under Heddadagene er en møteplass for påfyll og utveksling av faglige erfaringer og problemstillinger, og en arena for å knytte nye bånd med kolleger. Seminaret vil inneholde foredrag, innledninger og diskusjoner, og det vil bli god tid til å treffe kolleger over lunsj. Årets produsentseminar består av en plenumssesjon før lunsj, og en separat sesjon for produsentene etter lunsj. Detaljert program for seminaret kommer fortløpende.

Etter seminaret inviterer vi de som ønsker til å gå sammen for å se Haugesund Teaters forestilling Jeg løper, og sosialisere i baren på Trikkestallen etterpå. Billetten er ikke inkludert i seminaret, men kan bestilles til scenekortpris i påmeldingslinken.

Om plenumssesjonen:
Torsdag formiddag arrangerer Heddadagene en plenumssesjon som samler og engasjerer alle grener av scenekunsten. Med innlegg og debatter om bransjeaktuelle tema, vil vi legge til rette for engasjert og konstruktiv diskusjon om vårt felles felt. I scenekunstens kollektive ånd, ønsker Heddadagene med dette å skape en tydelig arena for refleksjon og samtale på tvers av avdelinger og erfaringer.

Plenumssesjonen avsluttes med kunstnersamtalen “Sigrid Undsets kvinner”. Her møtes regissørene Kjersti Horn og Nina Wester i samtale med leder for Sigrid Undset-selskapet, Kristin Brandtsegg Johansen. Ledet av dramaturg og journalist Jørgen Strickert, vil de dele sine tanker om den nobelprisvinnende forfatteren og hennes sterke kvinneskikkelser.

Denne formiddagens plenumssesjon inngår som en del av produsentseminaret, og vi oppfordrer alle seminardeltakere til å bli med og bidra med sine perspektiver.


NB! Deltakelse på arrangementet krever akkreditering, og at du har reservert plass på forhånd. Kjøp akkreditering via billettlenken og huk av for ønskede arrangementer. Les mer her.