Program

Fagprogram: Minoritetsspråklig scenekunst

av Heddadagene

Det Norske Teatret
Midtgolvet

Representater fra fire av våre minoritetsspråklige teatre inviteres til Heddadagene for å snakke om deres virke og posisjon i scenekunsten og samfunnet. Hvilke vilkår gjelder, både kunstnerisk og politisk? Hvilke utfordringer støter man på i arbeidet? Og hvordan ser veien videre ut?


Se også teatrenes forestillinger under festivalen:

Åarjelhsaemien Teatere: Gïele Luvlede 9. og 10. juni
Teater Manu: Systemfeil av Jo Strømgren Kompani 10. og 11. juni
Kvääniteatteri: Näkymätön kansa - Det usynlige folket 12. og 13. juni


NB! Deltakelse på arrangementet krever akkreditering, og at du har reservert plass på forhånd. Kjøp akkreditering via billettlenken og huk av for ønskede arrangementer. Les mer her.