Program

Fagprogram: Hvem er redd for kunstnerne? Hvem er kunstnerne redd for?

av Dramatikerforbundet

Det Norske Teatret
Midtgolvet

Ytringsfrihetskommisjonens rapport fra 2022 hevder at ytringsklimaet i kulturfeltet ikke er åpent nok, og at det er lite rom for kritikk og uenighet i det offentlige ordskiftet. Er dette et bilde kunstnerne selv kjenner seg igjen i? 

I snitt mener 75 prosent av norske kunstnere at ytringsfriheten er godt beskyttet, men tendensen er negativ ifølge siste rapport fra Fritt ord.  Det er mange og sammensatte årsaker til det, men én som trekkes fram er den manglende folkeopplysningen om kunst og medienes manglende dekning av kunstfeltet. Dette fører til en fremmedgjøring som igjen fører til mistenkeliggjøring og videre til hets av kunstnere.

Er det blitt tøffere å være kunstner i dag? Risikerer man både å bli kjeftet på av statsministeren og å bli hengt ut på veggen til Sløseriombudsmannen med påfølgende hets og trusler?

Dramatikerforbundet inviterer kunstnerne selv til å diskutere dette.

Det blir innledere med etterfølgende samtale.


NB! Deltakelse på arrangementet krever akkreditering, og at du har reservert plass på forhånd. Kjøp akkreditering via billettlenken og huk av for ønskede arrangementer. Les mer her.