Program

Fagprogram: Hvem er redd for kunstnerne? Hvem er kunstnerne redd for?

av Dramatikerforbundet

Det Norske Teatret
Bikuben

Ytringsfrihetskommisjonens rapport fra 2022 hevder at ytringsklimaet i kulturfeltet ikke er åpent nok, og at det er lite rom for kritikk og uenighet i det offentlige ordskiftet. Er dette et bilde kunstnerne selv kjenner seg igjen i? 

I snitt mener 75 prosent av norske kunstnere at ytringsfriheten er godt beskyttet, men tendensen er negativ ifølge siste rapport fra Fritt ord.  Det er mange og sammensatte årsaker til det, men én som trekkes fram er den manglende folkeopplysningen om kunst og medienes manglende dekning av kunstfeltet. Dette fører til en fremmedgjøring som igjen fører til mistenkeliggjøring og videre til hets av kunstnere.

Dramatikerforbundet inviterer kunstnerne selv til å diskutere dette.

Ordstyrer: Julie Rongved Amundsen, Ph.D. i teatervitenskap og redaktør av Scenekunst.no

I panelet:
Pia Maria Roll, scenekunstner, bl.a. regissør og dramatiker
Ibrahim Fazlic, scenekunstner, bl.a. skuespiller og dramatiker
Kristine Karåla Øren, Dansekunstner og forbundsleder Norske Dansekunstnere

NB! Deltakelse på arrangementet krever akkreditering, og at du har reservert plass på forhånd. Kjøp akkreditering via billettlenken og huk av for ønskede arrangementer. Les mer her.