Program

Fagprogram: Barnehagen som formidlingsarena for profesjonell scenekunst

av Unge Viken Teater

Verden sa ja

Det Norske Teatret
Midtgolvet

I 2022 inviterte Unge Viken Teater til panelsamtale med politikere og administrasjon på alle forvaltningsnivåer, kunstnere og pedagoger om hvordan barnehagebarnas rett til profesjonell kunst og kultur kan ivaretas. Samtlige deltagere var enige i at dette er nedprioritert og det var et unisont ønske om å løfte dette opp. Med årets panelsamtale vil vi følge opp de spørsmålene som ble stilt og sørge for at de minste barnas rettigheter sikres.

I følge barne- og ungdomskulturmeldingen, Stortingsmelding 18 (2020-2021), skal Norge arbeide for at også barnehagebarn får tilgang til profesjonell kunst og kultur. Slik det fungerer i dag, må den enkelte kommune og fylkeskommune veie kulturtilbud til de aller minste opp mot andre satsinger og lovpålagte tjenester. For å kunne levere høy kvalitet og sikre at alle barnehagebarn får samme tilbud, må tydelige strategier for statlig finansiering og organisering av en egen formidlingsordning på plass. Dagens lokale tiltak oppleves som for lite konkrete og de nasjonale signalene er for vage til at føringene i stortingsmeldingen kan settes ut i livet på en bærekraftig måte.

Hva har skjedd siden sist og hva skal til for at beslutningstakerne tar ansvar - ikke bare i ord, men også i handling?

Program:

09:30     Kaffe og mingling
10:00     Visning av barnehageforestillingen Verden sa ja - Formidlingssenteret v/scene 2 
10:30     Paneldebatt – Midtgolvet, 2. etg.
11:30     Slutt

Debattleder Karen Frøsland Nystøyl
Paneldeltakere TBA


I forbindelse med panelsamtalen arrangerer Heddadagene en kunstnersamtale med Hilde Brinchmann, Katrine Strøm og Kari Ramnefjell. Samtalen ledes av Karen Frøsland Nystøyl og foregår kl. 11.45 i Bikuben. Vi oppfordrer alle til å ta med seg lunsjen og lytte!


NB! Deltakelse på arrangementet krever akkreditering, og at du har reservert plass på forhånd. Kjøp akkreditering via billettlenken og huk av for ønskede arrangementer. Les mer her.