Program

Off-Hedda: KORIDOR. NYTT LIV

av Daria Glenter

Presentert av Off-Hedda

Oslo Nye Teater
Caféscenen

KORIDOR. NYTT LIV tar deg med forbi de store talene og de skrikende nyhetene, inn i hjemmet til et par i Russland som prøver å håndtere forandringene som krigen har ført med seg. Fortvilelsen, smerten, hjelpeløsheten. De elsker hverandre, men ser ikke hverandres smerte. Kanskje forstår de ikke sin egen engang.

Prosjektet KORIDOR er vår måte å jobbe mot krig og for fred på. I krig skapes stereotyper fort, noe som eskalerer konflikten. Gjennom å vise og legge til rette for genuine møter mellom mennesker fra ulike sider håper vi på å bryte ned stereotypier og barrierer, og åpne opp for genuin konfliktløsning. Det er dette vi ønsker: en korridor for nærhet og fred.