Program

Off-Hedda: Inn i et speil

av Inger Cecilie Bertran de Lis

Presentert av Off-Hedda

Oslo Nye Teater
Teaterkjeller'n

Inn i et speil er en forestillingskonsert som tar utgangspunkt i ungdommens tanker, meninger, erfaringer og opplevelser i den samtid de lever i nå. I et samspill mellom musikk, bevegelse, tekst og poesi beveger to dansere seg inn i et musikalsk landskap sammen med en sanger og to musikere.