Program

Norsk Dramatikkfestival: Den nye vinen

av Norsk Dramatikkfestival

Dramatikkens Hus
Hallen

Norsk Dramatikkfestival inviterer til samtale med tre markante stemmer i ny norsk scenekunst. Vi får et innblikk i deres kunstnerskap, og åpner opp for spørsmål rundt teatret, dets nåtid og dets fremtid.

Hva skal til for at publikum igjen skal finne veien til teatret? Kan man i dag se et kvalitetsbegrep i forandring? Hvilken plass har sceneteksten i dagens teaterlandskap? Vi forsøker å nærme oss disse spørsmålene gjennom arbeidet til tre unge dramatikere.

Deltakere:
Maiken Schjøll Frisch
Julian Karenga
Even Torgan

Moderator: Kristofer Grønskag