Program

LOST IN THE HORIZON

av Samovarteatret

Presentert av Vega Scene

Vega Scene
Teatersal

LOST IN THE HORIZON belyser hvordan makt og krig påvirker enkeltmennesker.

Forestillingen er et resultat av en kunstprosess mellom norske, litauiske og russiske utøvere, påbegynt før pandemien, ledet av Samovarteaterets Bente S. Andersen, og bygger på samtaler rundt menneskeverd, grenser og hvordan vi påvirkes av våre omgivelser. I forestillingen veves parallelle historier sammen til en helhet.

Daglig ser vi grusomme krigsscener i nyhetsbildet. Et regn av bomber. Frykt. Umenneskelige handlinger. Brudd på alt av FNs konvensjoner og menneskerettigheter. I dag er 7,1 millioner mennesker drevet på flukt inne i Ukraina, og over 4 millioner har flyktet over landegrensen. Ifølge FN er 82,4 millioner mennesker på flukt et sted i verden i dag.

Hvordan rigger vi oss for en økt menneskestrøm i morgendagens Europa?
Hvor er vårt moralske kompass?

Gjennom 32 år har Samovarteateret produsert ny scenekunst fra nord, med fokus på og utgangspunkt i vårt grenseområde. Samovarteateret holder til i Kirkenes; 12 km fra den russiske grensen og 50 km fra den finske grensen. Vi bor og virker ved en av de mest kontrastfylte grensene i Europa, samtidig som vi deler felles historie og kultur med våre naboland. Vår nærmeste nabo har gått til krig mot Ukraina. Vi kjenner det på kroppen daglig.

Forestillingen er i dag mer aktuell enn noen gang. LOST IN THE HORIZON er en skarp kommentar til det som skjer i Europa akkurat nå. Forestillingen er skapt på tvers av ulike nasjonaliteter og kulturer, hvor vi sammen ønsker å løfte fram verdien av et menneskeliv.

  • Medvirkende Nikolay Shchetnev (NO/RU), Runa Sætervoll (NO), Per-Magnus Barlaug (NO), Ekatarina Bespalova (NO/RU), Bence Molär (HU)
  • Manus Bente S. Andersen og Ingeborg Arvola
  • Regi Bente S. Andersen
  • Musikalsk ansvarlig Jurgita Miezelyte
  • Lysdesign Jan Harald Jensen