Program

Live podcast: Third place podcasten

av Scenekunstbruket

Det Norske Teatret
Bikuben

I 2023 starter Scenekunstbruket prosjektet Performing arts as the Third Place for the young audience, et treårig samarbeid med Junges Ensemble Stuttgart (DE) og Drak Teatre (CZ), støttet av Kreativt Europa. Prosjektet tar utgangspunkt i de sosiologiske teoriene om «third places», som både er fysiske steder utenfor hjem og skole, men som også er ulike sosiale og imaginære rom. Disse teoriene blir et rammeverk for arbeidet i hvordan vi kan utvikle teaterhus, scenekunst og kunstopplevelser til å være et sted der ungdommer velger å være.

Under Heddadagene blir det live-innspilling med Third place-podcasten, som ungdommer skal drive gjennom hele prosjektet.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.