Program

Fagprogram: Ta plass - kunsten og det offentlige rom

av Norsk teater- og orkesterforening

Kommunikasjonsseminar

Det Norske Teatret
Bikuben

Norsk teater- og orkesterforening (NTO) har gleden av å invitere til tre halvdagsseminarer fordelt på to påfølgende festivaldager – onsdag 14. og torsdag 15. juni. Alle de tre seminarene henvender seg så vel til de kunstneriske og administrative lederne ved musikk- og scenekunstinstitusjonene, som deres kommunikasjonsmedarbeidere, produsenter og andre interesserte. Alle seminarene er åpne.

Onsdag 14. juni kl. 13.00 - 15.30: Ta plass - kunsten og det offentlige rom
Torsdag 15. juni kl. 08.30 - 12.15: Kulturpolitisk formiddag
Torsdag 15. juni kl. 13.00 - 15.30: Privat finansiering


14. juni: Ta plass – kunsten og det offentlige rom

12.30 – 13.00: Kaffe og registrering

13.00 – 13.05: Velkommen v/NTO-styrets nestleder Kristian Lykkeslet Strømskag

13.05 – 14.15: Tie, tale, forsvare eller forklare
Hvordan ruster kunstinstitusjonene seg til mulige kontroverser i forlengelse av egen programmering? Hvordan forholder vi oss til det til det kritiske ordskiftet rundt kunsten? Når er det riktig å gå aktivt inn i debatten, og når gjør vi klokest i å lytte og vente? Og hva vektlegger vi mest i dialogen med samfunnet rundt oss – omdømme og billettsalg, eller bidraget til den offentlige samtalen?

Vi har invitert en håndfull aktører til å reflektere rundt hva som former et godt ordskifte rundt kunsten, hvordan stå opp for kunstneriske ytringer og kunstfaglige valg i en offentlighet som gjerne roper etter «klar tale», og hvordan bruke kritikk som et springbrett til en kunnskapsfremmende dialog. 

Innledninger og panelsamtale med utgangspunkt i nyvunne erfaringer fra så vel boikott- og kanselleringsdiskusjoner som blasfemidebatter ved:
- Hedda Høgåsen-Hallesby, dramaturg Den Norske Opera & Ballett
- Eirik Kydland, kommunikasjonsdirektør Nasjonalmuseet
- Thorleif Linhave Bamle, teatersjef Teater Innlandet

Moderator: Julie Rongved Amundsen, redaktør Scenekunst.no

14.15  – 14.30: Pause

14.30 – 15.30: Teatret – et sted å være?

Teatret, konserthuset og andre kulturinstitusjoner er viktige felles arenaer, men kan også ha potensial til å være møteplasser utover det konkrete kunstbesøket. Vi har invitert representanter for ulike virksomheter i nye hus til å presentere hvordan de har jobbet målrettet med å etablere virksomheten som en naturlig del av et bymiljø eller det offentlige rom, i dialog med lokale miljøer og krefter, i kommunikasjon med nye publikumsgrupper – for å skape et sted folk vil være.

Casepresentasjon og samtale med:
- Pia Martine Faurby Rosenkilde, markeds- og kommunikasjonssjef Rosendal Teater
- Ådne Sekkelsten, direktør Kloden teater

19.30: Utvik Senior, Vega Scene

Etter seminaret 14. juni inviterer vi de som ønsker til å gå sammen for å se vinneren av Årets Hedda 2022; Utvik Senior, og sosialisere i baren på Vega Scene etterpå. Billetten er ikke inkludert i seminaret, men kan bestilles til scenekortpris (eller med festivalpass) i påmeldingen.


NB! Deltakelse på arrangementet krever akkreditering, og at du har reservert plass på forhånd. Kjøp akkreditering via billettlenken og huk av for ønskede arrangementer. Les mer her.