Program

Fagprogram: Avslappa kunst?

av Go Figure!

Det Norske Teatret
Midtgolvet

Da Go Figure startet sitt Avslappa program for publikum med nedsatt kognitiv funksjonsevne i 2022, beveget vi oss inn i en jungel av begreper og (manglende) kunnskap. Der befinner vi oss fremdeles, og nå har vi hentet inn eksperter på ulike deler av det området som kalles tilrettelagt/sensorisk/inkluderende eller relæxt teater - for eksempel. Ekspertenes erfaring og kunnskap vil vi gjerne dele med dere i dette mini-seminaret som viser og diskuterer hvordan vi kan skape kunst for en målgruppe med spesifikke behov og samtidig ivareta både en kunstnerisk integritet/utforskning og publikums behov.

Velkommen!

NB! Deltakelse på arrangementet krever akkreditering, og at du har reservert plass på forhånd. Kjøp akkreditering via billettlenken og huk av for ønskede arrangementer. Les mer her.