Program

Fagprogram: Avslappa kunst?

av Go Figure!

Det Norske Teatret
Bikuben

Vi i Go Figure! - Festival for figurteater og visuell scenekunst i Oslo - startet vårt «Avslappa program», visninger for publikum med nedsatt kognitiv funksjonsevne, i 2022. Da beveget vi oss inn i en jungel av begreper og (manglende) kunnskap. Der befinner vi oss fremdeles, og nå har vi hentet inn eksperter på ulike deler av det området som blant annet kalles tilrettelagt, sensorisk eller inkluderende teater. Ekspertenes erfaring og kunnskap vil vi gjerne dele med dere i dette mini-seminaret som viser og diskuterer hvordan vi kan skape kunst for en målgruppe med spesifikke behov og samtidig ivareta både en kunstnerisk integritet/utforskning og publikums behov.

Deltakere:

Wenche Torrisen, professor på Høgskulen i Volda og professor II på Nasjonalt kompetansesenter for kunst, kultur og omsorg (Nord Universitet)

Andrew Stanford, Inclusion Lead Artist ved Replay Theatre Company (UK)

Ellen Jerstad, Kunstnerisk leder for scenekunstkompaniet ØY

Moderator: Kjell Moberg, Kunstnerisk leder, Kloden Teater

Sang: Stian Alexander Berntsen

Piano: Eirik Bøhn Berntsen

NB! Deltakelse på arrangementet krever akkreditering, og at du har reservert plass på forhånd. Kjøp akkreditering via billettlenken og huk av for ønskede arrangementer. Les mer her.