Program

Fagprogram: Privat finansiering

av Norsk Teater- og Orkesterforening

Det Norske Teatret
Scene 2

Norsk teater- og orkesterforening (NTO) har gleden av å invitere til tre halvdagsseminarer fordelt på to påfølgende festivaldager – onsdag 14. og torsdag 15. juni. Alle de tre seminarene henvender seg så vel til de kunstneriske og administrative lederne ved musikk- og scenekunstinstitusjonene, som deres kommunikasjonsmedarbeidere, produsenter og andre interesserte. Alle seminarene er åpne.

Onsdag 14. juni kl. 13.00 - 15.30: Ta plass - kunsten og det offentlige rom
Torsdag 15. juni kl. 08.30 - 12.15: Kulturpolitisk formiddag
Torsdag 15. juni kl. 13.00 - 15.30: Privat finansiering


Torsdag 15. juni: Privat finansiering

Moderator: Julie Rongved Amundsen, redaktør Scenekunst.no.

Kl. 13.00 – 13.05: Velkommen 

Kl. 13.05 – 14.30: Privat finansiering og samarbeid – økonomiske og etiske dilemmaer

Mange av musikk- og scenekunstinstitusjonene har lang erfaring med å fremskaffe midler fra private givere og sponsorer som kan åpne for viktige satsinger og prosjekter som ellers ikke ville vært realiserbare. De fleste opplever likevel at markedet er krevende, og ofte kan resultatene av arbeidet være marginale i forhold til innsatsen i allerede underadministrerte virksomheter.

Samtidig er dette et arbeid som tvinger seg frem i en situasjon med reduserte offentlige bevilgninger og økte kostnader, men også av politiske forutsetninger om egeninntjening kombinert med oppfordringen i statens tilskuddsbrev om å holde brukerbetalingen nede. Dette er et arbeid som også må sees i sammenheng med virksomhetenes faglige integritet, bærekraftarbeid og etiske kompass. Er det behov for tydeligere etiske retningslinjer for slikt samarbeid og for valg av samarbeidspartnere?

Vi inviterer til kunnskaps- og erfaringsdeling ved:
- Liv Ramskjær, generalsekretær Norsk museumsforbund
- Juel H. Rye, universitetslektor Universitetet i Sørøst-Norge, tidligere bl.a. styreleder Kongsberg Jazzfestival og direktør Riksteatret

Kl. 14.30 – 14.45: Pause

Kl. 14.45 – 15.30: Publikumsinntekter og tilgjengelighetsmålet

Musikk- og scenekunstinstitusjonene skal både jobbe for å øke egeninntektene, men også holde billettprisene nede og ha strategier for å nå bredere ut. Det Norske Teatret og Rosendal Teater har gått originalt og undersøkende til verks for å se om det fins nye måter å løse noe av denne floken på med konseptene «Alt er gratis* - Fritt spelerom på Scene 3» og «Betal det du kan».

Case-presentasjoner, refleksjoner og erfaringsdeling ved:
- Ingrid Rognes Solbu, administrativ leder Rosendal Teater
- Erik Ulfsby, teatersjef Det Norske Teatret