Program

Fagprogram: Privat finansiering

av Norsk Teater- og Orkesterforening

Det Norske Teatret
Scene 2

Norsk teater- og orkesterforening (NTO) har gleden av å invitere til tre halvdagsseminarer fordelt på to påfølgende festivaldager – onsdag 14. og torsdag 15. juni. Alle de tre seminarene henvender seg så vel til de kunstneriske og administrative lederne ved musikk- og scenekunstinstitusjonene, som deres kommunikasjonsmedarbeidere, produsenter og andre interesserte. Alle seminarene er åpne.

Onsdag 14. juni kl. 13.00-15.30: Ta plass - kunsten og det offentlige rom
Torsdag 15. juni kl. 08.30-12.15: Kulturpolitisk formiddag
Torsdag 15. juni kl. 13.00-15.30: Privat finansiering


Torsdag 15. juni: Privat finansiering

Kl. 13.00 – 13.15: Velkommen v/Morten Gjelten, direktør i NTO

Kl. 13.15 – 14.15: Privat finansiering og samarbeid – økonomiske og etiske dilemmaer

Mange av musikk- og scenekunstinstitusjonene har lang erfaring med å fremskaffe midler fra private givere og sponsorer som kan åpne for viktige satsinger og prosjekter som ellers ikke ville vært realiserbare. De fleste opplever likevel at markedet er krevende, og ofte kan resultatene av arbeidet være marginale i forhold til innsatsen i allerede underadministrerte virksomheter.

Samtidig er dette et arbeid som tvinger seg frem i en situasjon med reduserte offentlige bevilgninger og økte kostnader, men også av politiske forutsetninger om egeninntjening kombinert med oppfordringen i statens tilskuddsbrev om å holde brukerbetalingen nede. Dette er et arbeid som også må sees i sammenheng med virksomhetenes faglige integritet, bærekraftarbeid og etiske kompass. Er det behov for tydeligere etiske retningslinjer for slikt samarbeid og for valg av samarbeidspartnere?

Vi inviterer til kunnskaps- og erfaringsdeling ved:
Liv Ramskjær, generalsekretær Norsk museumsforbund
Juel H. Rye, universitetslektor Universitetet i Sørøst-Norge, tidligere bl.a. styreleder Kongsberg Jazzfestival og direktør Riksteatret

Kl. 14.15 – 14.30: Pause

Kl. 14.30 – 15.30: Billettprising og tilgjengelighetsmålet

Case-presentasjoner, refleksjoner og erfaringsdeling ved blant andre:
Erik Ulfsby, teatersjef Det Norske Teatret
Ingrid Rognes Solbu, administrativ leder Rosendal Teater