Program

Fagprogram: Kulturpolitisk formiddag

av Norsk Teater- og Orkesterforening og Heddadagene

Det Norske Teatret
Scene 2

Norsk teater- og orkesterforening (NTO) har gleden av å invitere til tre halvdagsseminarer fordelt på to påfølgende festivaldager – onsdag 14. og torsdag 15. juni. Alle de tre seminarene henvender seg så vel til de kunstneriske og administrative lederne ved musikk- og scenekunstinstitusjonene, som deres kommunikasjonsmedarbeidere, produsenter og andre interesserte. Alle seminarene er åpne.

Onsdag 14. juni kl. 13.00-15.30: Ta plass - kunsten og det offentlige rom
Torsdag 15. juni kl. 08.30-12.15: Kulturpolitisk formiddag
Torsdag 15. juni kl. 13.00-15.30: Privat finansiering

Torsdag 15. juni: Kulturpolitisk formiddag

Moderator: Julie Rongved Amundsen, redaktør Scenekunst.no.

8.30 – 9.00: Kaffe og registrering

9.00 – 9.05: Velkommen v/NTOs styreleder Marta Færevaag Hjelle

9.05 – 9.45: Samarbeid og ressursdeling

Gunnar Thon Lossius, gtl Management, presenterer NTO-rapporten Eksempelstudie om samarbeid, ressurs- og kompetansedeling mellom musikk- og scene­kunst­­institusjoner i NTOs medlemsmasse og andre bransjeaktører

9.45 – 10.00: Pause

10.00 – 11.15: De unges møte med den profesjonelle kunsten
Samtale og erfaringsdeling med representanter fra musikk- og scenekunstinstitusjonene i kjølvannet av den fremlagte DKS-utredningen, nedbyggingen av de estetiske og humanistiske fagene i skolen, kulturskolens plass i utdanningsløpet, pågående direktoratisering m.m.

Panelsamtale:

- Bernt Bauge, administrerende direktør Musikkselskapet Harmonien
- Kari Ramnefjell, teatersjef Unge Viken Teater
- Ådne Sekkelsten, daglig leder Norsk scenekunstbruk og direktør Kloden teater

11.30 - 12.15: Kunstnersamtale "Sigrid Undsets kvinner"

Her møtes regissørene Kjersti Horn og Nina Wester i samtale med leder for Sigrid Undset-selskapet, Kristin Brandtsegg Johansen. Ledet av dramaturg og journalist Jørgen Strickert, vil de dele sine tanker om å iscenesette den nobelprisvinnende forfatteren og hennes sterke kvinneskikkelser.

12.00 - 13.00: Lunsj:

Fristen for lunsjbestilling er utløpt.

NB! Deltakelse på arrangementet krever akkreditering, og at du har reservert plass på forhånd. Kjøp akkreditering via billettlenken og huk av for ønskede arrangementer. Les mer her.