Program

Fagprogram: Kulturpolitisk plenumssesjon

av Norsk Teater- og Orkesterforening og Heddadagene

Det Norske Teatret

Torsdag formiddag arrangerer Heddadagene en plenumssesjon som samler og engasjerer alle grener av scenekunsten. Med innlegg og debatter om bransjeaktuelle tema, vil vi legge til rette for engasjert og konstruktiv diskusjon om vårt felles felt. I scenekunstens kollektive ånd ønsker Heddadagene med dette å skape en tydelig arena for refleksjon og samtale på tvers av avdelinger og erfaringer.

Plenumssesjonen avsluttes med kunstnersamtalen “Sigrid Undsets kvinner”. Her møtes regissørene Kjersti Horn og Nina Wester i samtale med leder for Sigrid Undset-selskapet, Kristin Brandtsegg Johansen. Ledet av dramaturg og journalist Jørgen Strickert, vil de dele sine tanker om å iscenesette den nobelprisvinnende forfatteren og hennes sterke kvinneskikkelser.


NB! Deltakelse på arrangementet krever akkreditering, og at du har reservert plass på forhånd. Kjøp akkreditering via billettlenken og huk av for ønskede arrangementer. Les mer her.