Program

Turnéteatersamling

av Riksteatret

Det Norske Teatret
Speglbaren

Riksteatret inviterer til Turnéteatersamling 2022 - for alle institusjonsteatre som turnerer.

Formålet med denne fagsamlingen er å sette turnévirksomheten og samarbeid på agendaen, og avdekke felles interesser og problemstillinger med tanke på videreutvikling av turnévirksomheten ved alle teatrene. Riksteatrets rolle overfor regionteatrene står sentralt i disse spørsmålene, og derfor har Riksteatret tatt initiativ til disse samlingene.

På agendaen står bl.a.:

  • Turne som samfunnsoppdrag
  • Produksjonssamarbeid
  • Koordinering av turnéruter
  • Arrangørrelasjoner
  • Utfordringer i avtaleverkene

Det vil være både fellessesjoner og gruppesamtaler innenfor ulike fagområder som marked, teknikk og økonomi. Vi ønsker å samle teatersjefer, direktører, produsenter/plansjefer, tekniske sjefer, turnésjefer og markedssjefer eller tilsvarende.

Dette arrangementet er for institusjoner som er medlem av Norsk Teater og Orkesterforening. Informasjon om påmelding sendes direkte til institusjonene.