Program

Teatersalong: Rekviem

av Rogaland Teater

Rekviem

Nationaltheatret
Kanonhallen

Hvem bestemmer når allkunstverket bestemmer?

Teater er en komplisert disiplin. Det er et finstemt samarbeid mellom skuespillere, instruktør, scenograf, komponist, lysdesign, lyddesign, musikere, koreografi, rekvisitter, sceneteknikk og kostymer. Alle forholder seg til hverandre i et sinnrikt, hierarkisk system og alle involverte jobber mot samme mål.

I Rekviem har hele det kunstneriske teamet søkt etter en sterk stemme, nemlig verket selv. I dette kunstneriske laboratorieforsøket har det blitt forsket i om musikk, bevegelse, lys og lyd kan spille like viktige roller i en scenisk fortelling som utøverne på scenen.

Kan det la seg gjøre å navigere etter noe som i sakens natur er foranderlig, nemlig en kreativ prosess?

Skuespiller Helga Guren og regissør Erlend Samnøen går i dybden og forteller hvordan de har jobbet frem allkunstverket Rekviem. Ordstyrer er dramaturg Carl Jørn Johansen. Teatersalongen vil foregå i scenerommet på Kanonhallen direkte etter visningen av Rekviem den 15. juni. Arrangementet er gratis og åpent for alle.