Program

Relæxt teater - Små grep kan gjøre stor forskjell

av Hålogaland Teater

Det Norske Teatret
Bikuben

Relaxed performance er et veletablert konsept fra England som går ut på å tilrettelegge teaterforestillinger for et publikum med funksjonsvariasjoner. Hålogaland Teater (HT) har adaptert konseptet til norske forhold og tilbyr nå fast «relæxte» visninger til sitt publikum i Tromsø.

Erfaringen viser at det skal svært lite til for å åpne opp teateret for publikumsgrupper som har vært dømt til å stå utenfor våre felles kulturarenaer. I dette seminaret deler vi av våre feiltrinn og vår nyvunne innsikt. Vi gir deg konkrete tips til hvordan forestillinger kan tilrettelegges teknisk, via trygge omgivelser, og ved hjelp av god og forutsigbar kommunikasjon. Du vil møte fagfolk fra de ulike avdelingene på HT (teknisk, plan, kommunikasjon og kunstnerisk ledelse) og en publikummer som har deltatt på flere RELÆXT-forestillinger i Tromsø. Det blir også et kort innlegg fra en av forskerne som har fulgt prosjektet helt siden pilotfasen. Og viktigst av alt: Det er satt av god tid til spørsmål og diskusjon.

Vel møtt!

NB! Deltakelse på arrangementet krever akkreditering. Kjøp akkreditering via billettlenken. Les mer her.