Program

Paneldebatt: Profesjonell kunst og kultur i barnehagen – hvem forsvarer barnas rett?

av Unge Viken Teater

Hugin og Munin

Det Norske Teatret
Bikuben

Den profesjonelle kunst- og kulturformidlingen til de aller minste prioriteres i liten grad i Norge. Unge Viken Teater ønsker derfor å invitere til debatt for å sette søkelys på hvordan barnas rett til profesjonell kunst og kultur kan ivaretas. Hva skal til for at barnehagebarn skal være et attraktivt og bærekraftig publikum for kunstnere?

I følge barne- og ungdomskulturmeldingen, stortingsmelding 18 (2020-2021), skal Norge arbeide for at også barnehagebarn får tilgang til profesjonell kunst og kultur. Men, vi savner fremdeles konkrete tiltak for at disse politiske føringene skal kunne settes ut i livet. Unge Viken Teater og andre kulturprodusenter for barn og unge etterlyser tydelige strategier for hvordan dette skal finansieres og organiseres. I dag må den enkelte kommune og fylkeskommune veie kulturtilbud opp mot egne hjertesaker og lovpålagte tjenester. Hvordan kan retten til kunst og kultur for barn under skolealder forsvares, og hva skal til for at beslutningstakere prioriterer de aller minste?

Debattleder: Karen Frøsland Nystøyl, fagredaktør i Periskop, teater- og litteraturkritiker

Paneldeltakere - Del 1: Forvaltning, administrasjon og kunstens kår
Øystein Vidar Strand, direktør Kulturtanken
Toril Mølmen, seksjonsleder Kulturutvikling/avdeling Kunst og kultur, Viken fylkeskommune
Julie Størksen Hagesæter, kommunalsjef barnehage, Lillestrøm kommune
Hilde Brinchmann, teatersjef Tigerstadsteatret og regissør
Lone Kjølsrud, pedagogisk leder i Kjeller barnehage
Kari Ramnefjell, teatersjef Unge Viken Teater

Paneldeltakere - Del 2: Politiske føringer
Grunde Almeland (V), leder i familie- og kulturkomiteen
Tage Pettersen (H), 1. nestleder i familie- og kulturkomiteen
Kathy Lie (SV), medlem i familie- og kulturkomiteen
Cecilie Agnalt (Ap), komitéleder for kultur, Viken fylkeskommune
Lone Kjølsrud, pedagogisk leder i Kjeller barnehage
Kari Ramnefjell, teatersjef Unge Viken Teater

NB! Deltakelse på arrangementet krever akkreditering. Kjøp akkreditering via billettlenken. Les mer her.