Program

Eg er vinden

av Jon Fosse

Presentert av Turnéteatret i Trøndelag

Eg er vinden

Det Norske Teatret
Scene 3

To nære venner. Dei har delt opplevingar og erkjenningar, ledd saman og vore der for kvarandre så lenge dei kan hugse. Plutseleg vel den eine å avslutte livet.

Når framsyninga startar er dei i ein båt ute på havet, der dei kjempar for å forstå kvarandre og for å skape meining. Kvifor ser dei så ulikt på verda, dei som eingong var så like? Og korleis kan dei setje ord på noko dei ikkje forstår?

Mange blir råka når ein person tek livet sitt, men dette er vanskeleg å snakke om. Samstundes treng vi eit språk for å setje ord på det vi ikkje kan fatte.

Med denne framsyninga vil vi få fram og romme ein vanskeleg og samansett tematikk frå teaterscena. Eg er vinden tek oss med på ei meiningsfylt reise gjennom vennskap og glede som blir fletta i kvarandre, slik livet sjølv faldar seg ut i greiner av hendingar. Det gjev håp og styrke til å setje ord på det uforståelege.


NB! Vi inviterer til førsnakk 1 time før forestillingsstart begge dager. Gratisbillett til arrangementene kan kjøpes her: 15. juni kl. 20.15 i Bikuben og 16. juni kl. 18.00 i Speglbaren

  • Medvirkende Terje Ranes, Tore B. Granås
  • Regi Nora Evensen
  • Musikalsk ansvarlig Magnus Børmark
  • Scenografi og kostymedesign Milja Salovaara
  • Lysdesign Ingrid Skanke Høsøien
  • Forlag Columbine Teaterförlag