Program

Seminar for scenekunstprodusenter

av Heddadagene

Digitalt

Etter snart halvannet år med avlysninger, utsettelser, omkalfatring av plan B, C og D - og det en produsentkollega omtalte som "hamster-sudoku" - har landets scenekunstprodusenter til gangs fått bevist at enhver plan er "med forbehold om endringer". Heddadagene inviterer derfor til et lite pusterom for produsenter og produksjonsledere fra teatre over hele landet, selvsagt i digitalt format i korona-tidens ånd.

Produsentseminaret under Heddadagene har de siste årene vært en møteplass for påfyll og utveksling av faglige erfaringer og problemstillinger, og en arena for å knytte nye bånd med kolleger. Selv om vi ikke kan møtes fysisk forsøker vi å få til det samme også i år, med en kombinasjon av foredrag, innledninger og diskusjoner. Detaljert program kommer fortløpende. 

Dette digitale arrangementet passer for produsenter og andre med prosjekt-/produksjonslederansvar ved institusjonsteatre, etablerte kompanier eller lignende, frilansere som har produsent som sitt hovedvirke, samt plan-/produksjonssjefer og tekniske sjefer ved teatrene. Seminaret avholdes i Zoom. Forhåndsregistrering er påkrevd - registrer deg her.