Program

Organisering av scenekunstkompanier Vol2

av Assitej Norge og Heddadagene

Digitalt
fra Dramatikkens Hus

I april inviterte Assitej Norge til seminar for å belyse en rekke problemstillinger rundt organiseringen av scenekunstkompanier i Norge. Tiden strakk ikke til og det var tydelig i etterkant av møtet at det var mer igjen å diskutere. Sammen med Heddadagene inviterer derfor Assitej til et oppfølgingsseminar med ambisjon om å føre diskusjonene et stykke videre.

Utgangspunkt for diskusjonen er hvordan arbeidsforholdene for scenekunstkompaniene i Norge kan bli bedre. Viktige problemstillinger som utpekte seg etter forrige diskusjon er at scenekunstkompaniene ikke er representert ved forhandlingsbordene og at bevilgningene ikke tar høyde for nødvendig profesjonalisering av drift og arbeidsforhold i kompaniene. I videreføringen av dette er det også rom for å diskutere tilgangen på visningsarenaer for den frie scenekunsten, organiseringen og økonomien for kompaniene innenfor Den Kulturelle Skolesekken, og hvordan scenekunstkompaniene kan bygge opp trygge og forutsigbare arbeidsforhold.

For å føre diskusjonen videre har vi invitert en rekke innledere som vil belyse tematikken fra forskjellige ståsted, samtidig som vi legger opp til en bredere diskusjon både i grupper og i plenum.

Innledere:
Jarl Flaaten Bjørk, skuespiller og regissør i Flaatenbjørk Kompani
Anne Cecilie Bodin Larsen, daglig leder i Jo Strømgren Kompani
Wenche Viktorsdatter Paulsen, teatersjef Tigerstadsteatret og produsent ved Riksteatret
Jørgen Knudsen, scenekunstkonsulent i Norsk Kulturråd
Ådne Sekkelsten, daglig leder i Norsk Scenekunstbruk og direktør ved Kloden
Hans Ole Rian, Forbundsleder i Creo
Morten Gjelten, direktør i Norsk Teater og Orkesterforening

Arrangementet holdes på Zoom, og forhåndsregistrering er nødvendig via denne linken. Vi ønsker velkommen til gode faglige diskusjoner, og håper dere vil delta med konstruktive innspill i gruppediskusjonene!