Program

Kommunikasjonsseminar

av Norsk teater- og orkesterforening

Digitalt

Norsk teater- og orkesterforening (NTO) inviterer igjen til kommunikasjonsseminar under Heddadagene, nærmere bestemt mandag 7. juni kl. 12.30 – 16.00. Målet med seminaret er å legge til rette for erfarings- og kunnskapsutveksling for alle som deltar i kommunikasjonsarbeidet ved NTOs medlemsinstitusjoner. 

Passer for: Alle som jobber med informasjon, markedsføring, formidling og kommunikasjon på NTOs medlemsinstitusjoner.

Gratis.
NB! Dette seminaret er for ansatte ved NTOs medlemsinstitusjoner.
Informasjon om påmelding sendes medlemsinstitusjonene direkte.

Velkommen!

--

PROGRAM


Kl. 12.30: Velkommen v/NTOs direktør Morten Gjelten


Kl. 12.35: Hva vil vi med den digitale satsingen?

Hvilke langsiktige mål har institusjonene for sine ulike, særskilte digitale satsinger? Hvordan balanseres ressursene internt og hvordan bygger vi nødvendig bransjespesifikk kompetanse for en ny tid? Og hvilket marked trer vi egentlig inn? 

Vi har invitert tre representanter fra medlemsinstitusjonene til å fortelle om sine erfaringer med ulike digitalt formidlede teater- og konsertproduksjoner og samarbeid det siste året, og utfordret dem på hvordan de vil bruke dette videre i institusjonens kunstneriske arbeid og publikumsutviklingsarbeid når vi etter hvert befinner oss i en ny normal. 

Innledninger og panelsamtale ved:

- Nils Petter Mørland, teatersjef Brageteatret
- Stein Erik Bakken, IT-sjef Kilden teater og konserthus og prosjektleder for Cultiva-satsingen "Digitalt kulturhus":
Utfordringer for digital transformasjon i kunst og kultur. Hva har vi lært i prosessen rundt det digitale kulturhuset og hva ser vi for oss i fremtiden (pre- og post-korona)?
- Henning Målsnes, kommunikasjonssjef Bergen Filharmoniske Orkester (BFO) og medlem av kompetansenettverket Nordic Sound – Nordic Streaming Association:
Muligheter og samarbeid etter pandemien.

Pause


Kl. 14.10: TikTok – mer enn challenges og miming av hits?

TikTok har vært en av de raskest voksende sosiale mediene de siste årene, særlig blant unge. Ifølge Medietilsynet bruker 65 % av norske 9–18-åringene kanalen.

Henrik Sandsmark er ansvarlig for paid social-avdelingen i digitalbyrået Fullstakk. Sandsmark vil gi en introduksjon til hvordan annonsører kan bruke kanalen, hvilke fordeler og svakheter den har og hvordan man kan komme i gang. Han vil også ta oss gjennom et fullstendig oppsett av en kampanje i annonseverktøyet.

Kl. 15.00: Hvordan omtale og telle digital virksomhet – behov for felles praksis?

Hvordan forholder vi oss til telling og måling av digitalt formidlede kunstneriske produksjoner? Hvordan kan vi best omtale og tallfeste det digitale teater- og konsertbesøket på en måte som både gir den enkelte institusjon relevant og anvendelig innsikt, og som gir mening på bransjenivå? Og hvilke forventninger og signaler skaper vi eventuelt samtidig?

I NTOs medlemsmasse diskuteres for tiden begreper knyttet til virksomhetenes kunstneriske aktivitet produsert og/eller formidlet for ulike digitale flater, og teater- og orkesterlederne ser på muligheten for å utvikle en felles praksis for hvordan vi omtaler og teller denne digitale aktiviteten. Vi har derfor invitert et knippe representanter fra våre virksomheter til å løfte noen problemstillinger, peke på noen muligheter og sparke i gang debatten!

Innledninger ved:

- Hans Antonsen, direktør Det Norske Teatret og medlem av arbeidsutvalget til Norsk teaterlederforum (NTLF)
- Kenneth Fredstie, markeds- og kommunikasjonsdirektør Den Norske Opera & Ballett
- Cecilie Christ, kommunikasjonssjef Stavanger Symfoniorkester

Kl. 15.55: Oppsummering og takk for nå!


Påmeldingslenke sendes medlemsinstitusjonene direkte.

Foto hentet fra Det Norske Teatret.