Program

In Search of Democracy 3.0

av Company New Heroes

Østfold Internasjonale Teater
Kulturytring Drammen

Kan kunst og teater bidra til bedre byutvikling og økt medbestemmelse? Ja, mener Østfold Internasjonale Teater og Company New Heroes, som 21.-23. juni inntar Drammen med kunstprosjektet In Search of Democracy 3.0.

Norge endres. Ikke bare slås kommuner og fylker slås sammen, det fysiske landskapet er også i forandring: Motorveier legges, nye tunneller graves, havneområder flyttes. Dette til både glede og sorg, avhengig av hvem man spør.

Østfold Internasjonale Teater spør akkurat deg: Hva slags fremtidig offentlig rom ønsker du deg der du oppholder deg til daglig? Hvordan ønsker du at de nye byutviklingsprosjektene skal utformes? Etterpå tegner vi svaret ditt.

Et team av profesjonelle illustratører inviterer forbipasserende til å sette seg ned og dele sine ideer for byens nyeste utviklingsområder. Hver samtale resulterer i en tegning som umiddelbart stilles ut i en spesialutformet installasjon. Tegningene vil senere bli på ulike steder ut i byens offentlige rom og via andre flater.

For mer informasjon om forestillingen, krediteringsliste og billettkjøp, klikk deg inn på hjemmesiden til Østfold Internasjonale Teater!

Foto: Pascal Leboucq, Company New Heroes