Program

Hvem eier kunsten?

av Heddadagene og Teatermuseet

Digitalt

I 1972 gikk dukkemaker Karel Hlavatý til sak mot NRK. Det dreide seg om eierskapet til datidens store fjernsynskjendis, marionettdukken Titten Tei. Hlavatý ville lage fargeleggingsbøker, plakater og små dukkekopier av sitt kunstverk. Monopolet NRK sa nei til en slik kommersialisering. De mente personligheten Titten Tei var skapt gjennom institusjonen, og at de derfor kunne forlange at den forble innenfor TV-rutas rammer.

Titten Tei ble omdreiningspunktet for en dramatisk og underholdende konflikt som illustrer fundamentale dilemmaer når det gjelder fordeling av rettigheter innenfor teater og dramatiske produksjoner. Historisk sett kunne det se så enkelt ut; det var dramatikeren, men også koreografen og komponisten som var de viktigste rettighetshaverne i teatret. Så kom radioen og deretter fjernsynet og kompliserte det hele.

Hvis vi nå starter med det forholdsvis enkle eksemplet «Titten Tei og NRK», kan det tjene til å klargjøre det rettighets-kaoset vi nå står oppe i? Med framveksten av digitale medier er problemet med godtgjørelse for bruk og formidling av originalt kunstnerisk materiale vokst. I tillegg kommer spørsmålet: Hvem skal krediteres og godtgjøres når adapsjon, devising, improvisasjon, kollektive arbeidsformer og publikumsdeltagelse er sentrale kunstneriske metoder? I dag er det stadig oftere kunstneriske lag ved institusjonsteatrene som sammen utvikler det kunstneriske konseptet. I tillegg gjør framveksten av den medskapende utøveren det vanskeligere å tilegne det kunstneriske materialet én enkelt opphavsperson. Hvem har i så fall rettighetene til nye oppføringer eller videre bearbeidelse av verk og materialet? Fører dette til en maktfordeling i scenekunstfeltet? Diskusjonen innledes og ledes av forfatter og teaterkunstner Anne Helgesen. I panelet stiller forsker Irina Eidsvold-Tøien, advokat Stine Helén Pettersen fra Bing Hodneland og Nora Evensen, teatersjef for Turnéteatret i Trøndelag.

Et samarbeid mellom Heddadagene og Teatermuseet Arrangementet streames fra Dramatikkens Hus

 Utstilling med dukker laget av Karel Hlavatý skulle opprinnelig vises på Teatermuseet sommeren 2021, men er utsatt til sommeren 2022.

Arrangementet blir sendt direkte her på heddadagene.no