Program

Tante Ulrikkes vei

av Zeshan Shakar

Det Norske Teatret
Rommen Scene

To gutar veks opp i Tante Ulrikkes vei på Stovner i Oslo. Den eine kjem frå det vi kan kalle ein god heim, den andre har ein meir utfordrande heimesituasjon. Dei gjer begge så godt dei kan, men går likevel ei usikker framtid i møte.

Det er byrjinga av 2000-talet i drabantbyen på Stovner. Her bur Jamal og Mo i same oppgang, men har svært ulike liv. Hos Jamal blir det stort sett ikkje servert nokon annan mat enn den han lagar sjølv, mora ligg på sofaen heile dagen og veslebroren pissar på seg når han er på skolen. Man Jamal har ikkje tid til å ta seg av alle problema med broren; han må jobbe på vaskehallen, og arbeidet er så repitativt og tungt, at om kvelden vil han berre slappe av med ein liten nattings.

  • Med Manish Sharma, Gaute Adela Aastorp Cudjoe, Ragnhild Meling Enoksen
  • Regi Victoria Meirik
  • Scenografi og kostymedesign Unni Walstad
  • Lysdesign Gyril Høgberg
  • Videodesign Simon Valentine
  • Lyddesign Audun Melbye
  • Dramaturg Carl Morten Amundsen