Program

Nordisk teater - likheter og ulikheter

av Norsk Sceneinstruktørforening

Det Norske Teatret
Bikuben

Norsk Sceneinstruktørforening får besøk av sine nordiske søsterorganisasjoner, og inviterer til paneldebatt om likheter og ulikheter i Nordisk teater. Ledere fra regissørforbundene i Sverige, Danmark, Finland og Island vil diskutere kunstsyn, rammevilkårene for å lage kunst av høy kvalitet, behandling av åndsverk, og sceneinstruktørenes økonomiske forhold i de nordiske landene. 

Mer informasjon om innhold og deltakere kommer senere.

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Arrangementet vil bli strømmet på nettsidene til Norsk Sceneinstruktørforening og Heddadagene.