Program

Å leke for livet

av Turnéteatret og Teater Ibsen

Å leke for livet - teatret som forløsende kraft for barn i krise

Det Norske Teatret
Bikuben

Å leke for livet - teatret som forløsende kraft for barn i krise

Hver barndom teller. Og når The Flying Seagull Project går inn i verdens verste flyktningleirer gjør de det fordi de tror på alle barns rett til å leke og til å le. De bruker teatrets virkemidler i lek med barna, og ser at den organiserte leken skaper rammer som gir barna trygghet og ro.

Hvor viktig er leken for å hjelpe barn i kriser? Hvilken rolle kan teater spille i arbeid med traumatiserte barn og unge? Kan arbeidsmetodene til The Flying Seagull Project brukes i kriminalitetsforebygging blant norske ungdommer? Hva kan politiet lære av teatret? 

Dette er noen av spørsmålene som belyses når vi inviterer til samtale i forbindelse forestillingen LEK FOR LIVET - om og med The Flying Seagull Project.

Vi møter grunnleggeren av The Flying Seagull Project Ash Perrin, leder for Flying Seagull Norge Bendik Nordgaard, regissør Aslak Moe, en representant for politiets kriminalitetsforebyggende arbeid og en psykolog med spesialkompetanse på traumer hos barn.

Mer informasjon om innhold og deltakere kommer senere.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.