Program

Ways of seeing

av Pia Maria Roll, Hanan Benammar, Sara Baban, Marius von der Fehr

Presentert av Black Box Teater

Det Norske Teatret
Scene 2

Alle forestillingene er utsolgt.

I november hadde teaterframsyninga Ways of Seeing premiere på Black Box teater i Oslo. Det blei starten på ein oppheita debatt som resulterte i justisminister Tor Mikkel Waras avgang. No er den omstritte framsyninga klar for å bli vist for eit større publikum under den årlege teatermønstringa Heddadagane i Oslo. 13. til 15. juni vil Ways of Seeing bli sett opp på Det Norske Teatrets Scene 2 med 4 framsyningar. Ei framsyning som har skapt så mange debattar og skarpe frontar i ordskiftet er av offentleg interesse og som eit bidrag til den opplyste samtalen ønsker Det Norske Teatret å legge til rette for at folk kan danne seg ei mening på bakgrunn av det faktiske verket.

  • Med Sara Baban, Hanan Benammar, Ali Djabbary, Ketil Lund.
  • Regi Pia Maria Roll
  • Co-regi Marius von der Fehr
  • Dramaturg Kai Johnsen
  • Støtte av Norsk Kulturfond og Dramatikkens hus