Program

Våre Barn

av Lucy Kirkwood

Presentert av Den Nationale Scene

Det Norske Teatret
Scene 3

Verden er i ferd med å gå av hengslene. Atomkraftverket er nesten ødelagt etter sist jordskjelv. Vi møter et ektepar, to pensjonerte kjernefysikere, som får uventet besøk på sitt landlige tilfluktsted. Plutselig blir de stilt overfor et vidtfavnende moralsk dilemma. Hvor mye vil vi gi avkall på for å bedre framtidsutsiktene til de som kommer etter oss?
 
I dette intense dramaet møter vi den drevne skuespillertrioen Marianne Nielsen, Jon Ketil Johnsen og Iren Reppen.

  • Med Marianne Nielsen, Jon Ketil Johnsen og Iren Reppen
  • Regi Marie Blokhus
  • Scenografi Jan Aage Rugaard
  • Lysdesign Hans Jaran Skogen
  • Oversettelse Jon Storm