Program

Seminar for scenekunstprodusenter

av Heddadagene i samarbeid med Riksteatret

Riksteatret

Vi gjentar suksessen fra 2018 og inviterer produsenter og produksjonsledere fra teatre over hele landet til et heldagsseminar på Riksteatret.

Seminaret tar for seg produsentrollen i forskjellige kontekster - i store og små organisasjoner, innenfor og utenfor institusjonene. Dagen vil inneholde en kombinasjon av foredrag, innledninger og plenumsdiskusjoner. Det er også satt av tid til uformell faglig utveksling. Sett av dagen til faglig oppdatering. Detaljert program legges ut nærmere festivalstart. 

Program for dagen:
09.30 Registrering og morgenkaffe
10.00 -12.45 Seminar
12.45 Lunch og uformell faglig utveksling.
13.30-16.30 Seminar

I tillegg for dem som ønsker:
19:00 Uformell sosial sammenkomst på Vega Scene
20.00 Forestilling: Lik og del med Kilden Teater 

Arrangeres av: Heddadagene i samarbeid med Riksteatret

Passer for: Produsenter og andre med prosjekt-/produksjonslederansvar ved institusjonsteatre, etablerte kompanier eller lignende, frilansere som har produsent som sitt hovedvirke, samt plan-/produksjonssjefer og tekniske sjefer ved teatrene. 

Deltakeravgift kr 450,- inkludert lunch.
Billett til Lik og del på Vega scene koster kr 220,- i tillegg.  
NB! Begrenset antall plasser.