Program

NTOs årsmøteseminar

av Norsk teater og orkesterforening

Vega Scene
Salongen

I kulturmeldingen forankres kulturpolitikken tydelig Grunnlovens § 100, som pålegger statens myndigheter «å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale». 

Kvalitet, frihet og ytringsmangfold er grunnleggende verdier i kjernen av dette infrastrukturkravet. Hvordan er vilkårene i dag for et offentlig samtalerom som er preget av disse verdiene?

Hvordan ivaretar staten sitt ansvar for å sikre de institusjonelle vilkårene for en åpen og opplyst offentlig samtale? 

Og hvordan ivaretar kunstinstitusjonene, mediene og kunnskapsinstitusjonene sine roller som demokratisk fellesarenaer for meningsbrytning og refleksjon?

I kulturmeldingen foreslås det også å lovfeste prinsippet om en armlengdes avstand. Hvordan skal en slik lov formuleres for å sikre at dette blir en virkningsfull lov og ikke en ren symbollov? Og hvor godt er selve begrepet om en armlengdes avstand forstått av politikere og byråkrater sentralt, regionalt og lokalt?  

Dette er noen av de overordnede spørsmålene vi ønsker å løfte frem til diskusjon på NTOs årsmøteseminar. Ytterligere detaljer om programmet kommer nærmere festivalstart. 

Arrangeres av: Norsk teater- og orkesterforening.

Passer for: Deg som er interessert i kulturpolitikk, demokratibygging, ytringsfrihet og ytringsmangfold. Arrangementet er åpent for alle, men påmelding er nødvendig. Påmelding åpner medio mai.