Program

Nettverksseminar for kommunikasjonsmedarbeidere

av Norsk teater- og orkesterforening

Dansens Hus

Norsk teater- og orkesterforening (NTO) og Dansens Hus inviterer til nettverksseminar for kommunikasjonsmedarbeidere under Heddadagene. Seminaret skal legge til rette for bransjeintern erfarings- og kunnskapsutveksling, diskutere utfordringer på tvers av institusjonstype og se på ulike tilnærmingsmåter og mulige samarbeidsløsninger. Seminaret går fra lunch mandag til lunch tirsdag. 

Arrangeres av: Norsk teater- og orkesterforening og Dansens Hus. 

Passer for: Alle som jobber med markedsføring, informasjon, formidling og kommunikasjon hos NTOs medlemsinstitusjoner.

Dette seminaret er for ansatte ved NTOs medlemsinstitusjoner. Detaljert program og informasjon om påmelding sendes direkte til medlemsinstitusjonene.