Program

Musikalsymposium

av Musikkteaterforum, Musikkteaterhøyskolen og Heddadagene

Det Norske Teatret
Bikuben

Musikkteaterforum, Heddadagene og Musikkteaterhøyskolen inviterer til to dagers musikalsymposium med deltakere fra hele Skandinavia. Dagene fylles med samtaler og debatter med fokus på utfordringer og muligheter i nordisk musikkteater, og er en møteplass for alle som arbeider innen det musikkdramatiske scenekunstfeltet.

FAGPROGRAM 13. juni 2019

09.00 - 10.45: Fokus Rekruttering
Hvem har ansvaret for en god rekrutteringsplattform og hvordan skal den gjennomføres på beste måte for alle involverte? Om målet er å oppnå det komplette kompetansebaserte ensemble, kan og burde man tenke annerledes rundt rekruttering til musikalscenen, eller skal vi si oss fornøyd med dagens ordninger?

Panelleder: Christian Winther Farstad/BI
Panel:
Erik Schøyen - rektor Musikkteaterhøyskolen/NO 
Tore Myklebust - produsent Starworks AS/NO
Mia Nerenius - casting coordinator for musikal ved GöteborgsOperaen/SE
Elisabeth Hammersbøen Rustad - utøver/NO. 

15 min pause

11.00 - 12.30: Merging the arts of song and dance
Foredraget er aktuelt for utøvende scenekunstnere som skuespillere, musikalartister,  sangere, dansere og musikere, og for pedagoger i sang og dans, regissører, koreografer og andre som arbeider i skole og eller produksjon med scenekunst. Foredraget tar utgangspunkt i forskningsarbeid ved Musikkteaterhøyskolen.

Foredragsholdere:
Johanne Karen Hagen - studieleder og førstelektor i sang - Musikkteaterhøyskolen/NO
Anne Cecilie Rødsjø Kvammen - Førstelektor i sang og FOU koordinator - Musikkteaterhøyskolen/NO

12.30 - 13.30: Lunch

13.30 - 16.00: Musikkdramatikkens samfunnsøkonomiske muligheter og betydning
Kulturfeltet har potensiale til å opptre som en betydelig bidragsyter for verdiskaping og ringvirkninger nasjonalt, regionalt og lokalt, sett i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Hvilket potensiale ligger i kulturfeltet generelt og musikkdramatikken spesielt?

Panelleder: Erik Wold  
Innledere og panel: 
Søren Møller - Kunstnerisk leder Fredericia teater/DK: Musikalens utvikling av Fredericia
Erik W. Jacobsen - Menon Economics/NO: Musikkdramatikk i perspektiv: Verdiskaping, ringvirkning, samfunnsutvikling
Catharina Roos Bilsbak - programsjef Arktisk Filharmoni/NO: Kulturturisme
Grunde Almeland - Venstres representant i familie og kulturkomiteen på Stortinget/NO

16.00 Mingel i Kafé Løve

  

FAGPROGRAM 14. JUNI 2019     

09.00 - 09.45: Frokostsamtale - Nordic Network for development of new musicals
For deg som er opptatt av utviklingen av nye musikkdramatikes verk og hvordan disse arbeides frem, samt opphaveres (komponister, dramatikere, librettister) muligheter for kompetanseutvikling.

Samtaleleder: Henriette Myhre - Musikkteaterforum/NO
Panel:
Rob Hartman - produsent Fredericia Teater/DK
Staffan Aspegren - Kunstnerisk leder Teater ved Spira Kulturhus Jönköping/SE
Erik Schøyen - rektor Musikkteaterhøyskolen/NO     

09.45 - 11.30: Arbeidsverksted - MTF MUSIKKTEATERVERKSTED PROFF
Bli kjent med MTF MUSIKKTEATERVERKSTED og utvikling av et nytt musikkdramatisk verk.

Samtaleleder: Henriette Myhre - Musikkteaterforum/NO
Panel: opphavere, mentor(er) - TBA
Visning: scenekunstnere, musiker(e) - TBA 

11.30 - 12.30: Lunch

12.30 - 14.15 Politisk korrekt kulturliv/scenekunst
Hva legger man i begrepet “politisk korrekthet”, i Sverige, Norge, og Danmark? Hvilke verdier ligger til grunn, og hvilke betydningsforskjeller gir det seg utslag i i de tre landene?

Debattleder: Erik Wold
Panel:
Anki Gerhardsen - Kulturjournalist/NO
Erik Ulfsby - teatersjef Det Norske Teatret/NO
Søren Møller - Kunstnerisk leder Fredericia teater/DK
Yvonne Rock - TYP Kulturkapital/SE

15 min pause    

14.45 - 15.00: Kunstnerisk innslag 

15.00 - 17.00: Musikalproduksjon i fremtiden
Hva er status for det nordiske musikkteateret, hvor vil vi og hvordan ser det feltet ut om 10 år?

Debattleder: TBA
Panel: 
Johan Storgård - ACE production/FIN 
Erik Ulfsby - teatersjef Det Norske Teatret/NO
Søren Møller - Kunstnerisk leder Fredericia teater/DK
Staffan Aspegren - Kunstnerisk leder Teater ved Spira Kulturhus Jönköping/SE 
Atle Halstensen - kunstnerisk ansvarlig Scenekvelder/NO     

17.00 Mingel i Kafé Løve    

Arrangeres av: MusikkteaterforumMusikkteaterhøyskolen og Heddadagene

Passer for: Deg som er interessert i musikkteater, kunstutdanning, kulturpolitikk eller næringspolitikk. Arrangementet koster 175,- per dag og påmelding er nødvendig.

  • Støttet av FFUK, Norsk Kulturfornd/Kulturrådet, Oslo Kommune ved Kulturetaten.