Program

Jeg er Kolibri

av Maria Petronella Muri Nygren

Presentert av Akershus Teater

Teater Manu

Hvordan elsker man noen som lever i en parallell virkelighet? Hvordan skal man hjelpe noen som ikke har overskudd til å ville ha hjelp? Kan psykiske lidelser kureres med vilje?

En kvinne er innlagt på en institusjon. Hver torsdag kommer mannen hun elsker med gule roser. En gang var de to forelska deigklumper på en benk, nå når han ikke inn og hun er i ferd med å få fjær. 

Teksten skildrer en ulevelig tilværelse. Hennes virkelighet er i ferd med å dra henne lenger og lenger vekk fra ham, vekk fra alt det hun en gang var og mot noe livsfarlig.

Jeg er Kolibri tar for seg temaer rundt alvorlige psykiske lidelser og deres påvirkningskraft på de nære menneskelige relasjonene.

Forestillingen er produsert av Akershus Teater og 3. Etasje produksjoner. Prosjektet er støttet av Stiftelsen Fritt Ord og Norsk Skuespillerforbund. Teksten er utviklet gjennom prosjektet ungTEKSTakershus.

  • Medvirkende Maria Petronella Muri Nygren, Ola Magnus Gjermshus, Karoline Nysveen, Andreas Koschinski Kvisgaard
  • Regi Jon Tombre
  • Produsert av Akershus Teater og 3. Etasje produksjoner