Program

Freedom Fighters #2 Kloden

av De Naive

Presentert av Kloden

Eidsvolls plass
ved Stortinget

Forestillingen er gratis og foregår utendørs i sentrum. Sted kommer.

De Naive er en tilstand og praksis som spenner fra sceniske forestillinger, stedsspesifikt arbeid og videre inn i cyberspace. «Vi ønsker å utforske og utfordre sosiale konvensjoner og etablerte normer gjennom et fysisk uttrykk. En fellesnevner er å gjøre dans og bevegelse tilgjengelig og nå ut til et bredt spekter av mennesker og steder gjennom feltarbeid, offentlige pop up-performancer og sosiale medier.» Under Kloden i sentrum skal De Naive vise en performance som inneholder forbindelser mellom fysiske og politiske bevegelser. I en iscenesettelse av det voksende ungdomsopprøret mot blant annet politikernes manglende vilje til handling i møte med klimakrisen, vil de utforske demonstrasjonsformatet gjennom en fiktiv gruppe – Freedom Fighters. De vil forvrenge den klassiske demonstrasjonen til en flyktig og uforutsigbar masse som genererer både kraftfulle og absurde sosiale situasjoner.

  • Med Charlott Utzig, Julie Moviken og Harald Beharie, samt elever fra danselinjen ved Edvard Munch vgs.
  • Koreografi Charlott Utzig, Julie Moviken og Harald Beharie