Program

Bærekraftig scenografi

av Norske Scenografer og Heddadagene

Malekoster på et atelier

Det Norske Teatret
Bikuben

Norske Scenografer har satt i gang et arbeid med å undersøke hva som kan gjøre produksjonen av scenografi til norsk scenekunst mer bærekraftig. Det inkluderer blant annet materialbruk og materialgjennvinning, resirkulering og gjenbruk av scenografielementer, og mulige løsninger for å erstatte engangsbruk av materialer med gjenbrukbare systemer. Sammen med Heddadagene inviterer Norske Scenografer til seminar for å bringe dette arbeidet videre. 

Program: 
10.00 Presentasjoner og innledninger:

Norske Scenografer ved Hege Pålsrud, Silje Sandodden Kise og Ingvild Holm - presentasjon av casestudier om gjenbruk av scenografi og funn fra undersøkelse om materialbruk og resirkulering ved norske scenekunstinstitusjoner. 

Fabian den Otter, teknisk leiar ved Hordaland Teater - om å bruke modulære aluminiumsstrukturer for å redusere materialsvinn, samt ambisjoner og utfordringer innenfor eksisterende rammer ved Hordaland Teater. 

Karl Hanseth, teknisk direktør ved Den Norske Opera og Ballett - om hvordan den Norske Opera & Ballett legger til rette for mer miljøvennlige valg i sin produksjon. Operaen arbeider målrettet med miljøet gjennom prosjektet «Grønn Opera». 

Eirik Willyson, produsent ved Kloden: - om Klodens arbeid for å etablere et nytt lokale med mest mulig gjenbruk av materialer. 
Kloden etablerer et nytt produksjons- og visningsrom – Kloden pilot – på Økern i januar 2020. I samarbeid med firmaet Resirqel arbeider Kloden for å sette i stand lokalet med størst mulig andel ombruksvarer. Kloden pilot etableres i en bygning som skal rives om noen år. Teknikk og inventar skal derfor installeres på en måte som gjør at det aller meste kan flyttes direkte over til Kloden teater, som skal stå ferdig i slutten av 2023.

11.30 Langbordsdiskusjon: 

Hege Pålsrud leder en langbordsdiskusjon med innlederne, hvor også publikum inviteres til å delta i samtalen. Samtalen tar utgangspunkt i innledningene og presentasjonene, og diskuterer muligheter for å få til en mer bærekraftig livssyklus for scenografi  - og materialene som brukes i produksjonen. 


Arrangeres av: Norske Scenografer i samarbeid med Heddadagene

Passer for: Deg som er opptatt av gjenbruk og bærekraftig scenekunstproduksjon. Scenografer, tekniske sjefer, ansatte ved teaterverkstedene, produsenter, kompanier og selvproduserende kunstnere. 

Seminaret er gratis og åpent for alle.