Heddadagene 2020 avlyses som følge av koronapandemien

Heddadagene 2020 avlyses som følge av koronapandemien

Etter innstilling fra Heddakomiteen har styret i Norsk teater- og orkesterforening (NTO) i dag vedtatt at Heddadagene 2020 avlyses. Omstendighetene som følger av koronapandemien, og konsekvensene det har for scenekunstinstitusjonene, gjør det umulig å planlegge og gjennomføre festivalen på en forsvarlig måte i år.

Heddaprisutdelingen 14. juni blir foreløpig ikke berørt, men det vil bli gjort en ny vurdering etter påske om utdelingen kan gjennomføres som planlagt eller om den må utsettes til et senere tidspunkt. 

Gjestespillet The Mute med Janove og Stavanger Symfoniorkester blir foreløpig heller ikke berørt.

- På vegne av den samla rekka av norske institusjonsteater som normalt ville sjå fram til å runde av sesongen med ei felles mønstring i hovudstaden, ser vi no inga annan utveg enn å avlyse årets Heddadagar. sier Solrun Toft Iversen, leder av Heddakomitéen og teatersjef ved Det Vestnorske Teatret.

Heddadagene 2020 skulle gått av stabelen i Oslo 5. til 14. juni, med flere enn 150 forestillinger og arrangementer i programmet. 35 scenekunstinstitusjoner fra hele Norge bidrar til å skape festivalen, som er et dugnadsløft hvor alle de medvirkende institusjonene bidrar med sine faglige og økonomiske ressurser. Heddadagene gir publikum mulighet til å oppleve scenekunst fra hele landet, og er den viktigste møteplassen for kunstnerisk og faglig utveksling mellom scenekunstinstitusjonene.

- Det er ei ekstraordinær tid for alle. For kulturinstitusjonane er det no mest sentralt å fokusere på å vere til stades for heimepublikummet, og gjere oss klare til å vere med på å bygge opp att felleskapet og offentlegheita der vi er. Meir enn nokon sinne ser vi verdien av å ha ein sterk infrastruktur av institusjonar forankra i alle regionar av vidstrakte Norge. Vi ser allereie fram mot å kunne samlast att når vi kan legge denne restriktive tida bak oss og bearbeide det i lag. Vi lyt ligge i dvale no, men samlar krefter til ein ny vår. sier Toft Iversen.

Landets teatre vurderer kontinuerlig hvilke forestillinger og prosjekter som kan gjennomføres i tråd med helsemyndighetenes retningslinjer. Både Det Norske Teatret, hvor Heddaprisutdelingen skal avholdes, og Den Norske Opera og Ballett som skal være vertskap for The Mute, har innstilt all sin aktivitet ut april.

- Det er trist, men fullt forståelig, at Heddadagene må avlyses. Det er solgt 2000 billetter til The Mute i Operaen. Vi avventer ny informasjon fra myndighetene som gjelder perioden etter påske, før vi beslutter om forestillingene den 7. juni kan gjennomføres. sier Cecilie Christ, kommunikasjonssjef i Stavanger Symfoniorkester. – Vi håper fortsatt på å spille, men dersom The Mute skulle bli avlyst i juni, vil vi så raskt som mulig forsøke å finne en ny forestillingsdato i samarbeid med Heddadagene og Den Norske Opera & Ballett.

Spørsmål om refusjon av kjøpte billetter til gjestespillene under Heddadagene rettes direkte til teatret hvor billetten er kjøpt. Refusjoner håndteres i tråd med det enkelte teatrets/utsalgsstedets praksis. 

Neste utgave av Heddadagene er planlagt 4. – 13. juni 2021.