Praktisk informasjon

Praktisk informasjon

Hvor kjøper man billett, hvor henger man ut mellom forestillingene og hvem plukker egentlig ut forestillinger til festivalen?

BILLETTER: Billetter til forestillingene kjøpes direkte på det teatret der forestillingen spilles. Ved spørsmål om billetter, priser og tilgjengelighet, kontakt derfor aktuelt vertsteater. Følg lenke i kalenderen, eller gå direkte til vertsteatrets nettsider.

FESTIVALPASS: Med festivalpasset kan du se alle gjestespill under Heddadagene. I tillegg inngår repertoaret til de fleste vertsteatrene. Festivalpasset inkluderer også akkreditering til alle fagarrangementer og fester i løpet av festivalen.

RABATTER: Vertsteatrenes ordinære rabattordninger gjelder for de fleste forestillingene under festivalen.

SCENEKORTET: Scenekortet kan benyttes på samme måte som vanlig under Heddadagene.

AKKREDITERING: For å få tilgang til Heddadagenes fagprogram, må du ha akkreditering. Dette er gratis for alle ansatte hos NTOs medlemsinstitusjoner. Påmeldingslink sendes til alle institusjoner. Andre interesserte kan kjøpe akkreditering.

KUNSTNERISK PROGRAM: Heddadagene arrangeres av 34 scenekunstinstitusjoner over hele Norge, og det er de kunstneriske lederne ved disse institusjonene som velger ut hvilke forestillinger fra sitt repertoar de ønsker å presentere under Heddadagene. Målet er å vise bredden og kvaliteten av scenekunsten som skapes over hele landet.
Noen av institusjonene har et utstrakt samarbeid med frittstående kompanier, og velger å presentere sine samarbeidsforestillinger under festivalen. Frittstående kompanier som ønsker å være med på Heddadagene må derfor søke samarbeid med et av de deltakende teatrene.
Fra 2019 har det også dukket opp en "fringe-festival", Off-Hedda, som gir frittstående kompanier en arena for å spille under Heddadagene. Off-Hedda er et selvstendig arrangement, og er ikke arrangert av Heddadagene.

FAGPROGRAM: I samarbeid med scenekunstinstitusjonene og andre bidragsytere i bransjen, tilbyr Heddadagene også et omfattende fagprogram. Her vil viktige og aktuelle temaer i scenekunstfeltet være oppe til diskusjon og debatt.