Hele Norges teaterfestival

Hele Norges teaterfestival

Heddadagene er hele Norges teaterfestival, og samler et bredt spekter av scenekunst fra hele landet til ti dager med forestillinger, arrangementer og fagprogram i Oslo. Festivalen er ung, men springer ut fra den godt etablerte Heddaprisen. Sammen med nominasjonene til Heddaprisen viser Heddadagene et tverrsnitt av bredden og mangfoldet som finnes i norsk scenekunst.

35 scenekunstinstitusjoner fra Kristiansand i sør til Kautokeino i nord har gått sammen om å lage Heddadagene, og festivalen er et dugnadsløft hvor institusjonene bidrar med sine faglige og økonomiske ressurser. Forestillingene i programmet velges ut av de kunstneriske lederne ved disse institusjonene, fra deres eget repertoar, og målet er å vise bredden og kvaliteten av scenekunsten som skapes over hele landet. Festivalens avsluttes med utdelingen av Heddaprisen.

Heddadagene har på få år blitt en viktig møteplass for kunstnerisk og faglig utveksling, og gir publikum mulighet til å oppleve scenekunst fra hele landet. Det skal vi fortsette med, og vi gleder oss derfor til å ønske velkommen tilbake til Heddadagene i juni 2023!

Heddadagene er initiert av Heddakomiteen og Norsk teaterlederforum.

Festivalen finansieres av de 35 scenekunstinstitusjonene selv.

Ansvarlig eier av Heddadagene er Norsk teater- og orkesterforening