Heddadagene og Heddaprisen søker en prosjektmedarbeider til oppgaver innenfor kommunikasjon-, presse- og arrangementsarbeid

Heddadagene og Heddaprisen søker en prosjektmedarbeider til oppgaver innenfor kommunikasjon-, presse- og arrangementsarbeid

Heddadagene er hele Norges teaterfestival, og samler scenekunstinstitusjoner fra hele landet til en ukes festival i Oslo, som leder opp til Heddaprisutdelingen. Heddaprisen deles ut årlig for fremragende prestasjoner innen norsk scenekunst. Prisen ble første gang utdelt i 1998, mens Heddadagene har vært arrangert årlig fra 2017. Heddadagene og Heddaprisen eies av Norsk teater- og orkesterforening (NTO).

Festivalen og prisutdelingen lages av et lite og prosjektbasert team. Vi søker en person som har god kjennskap til scenekunstfeltet, som skriver godt og har sans for presisjon og detaljer, kombinert med effektiv gjennomføring. Du må være selvgående, kunne ha mange baller i luften samtidig, like å ta i et tak og bidra til å forme dine oppgaver innenfor teamet. 

Arbeidsoppgaver:
• Kvalitetssikre all intern og utadrettet informasjon om prisutdelingen og festivalen
• Følge opp samarbeidspartnere og delta i koordineringen av arrangementene.
• Jobbe aktivt mot pressen
• Ha et redaktørblikk på nettsidene våre 
• Produsere tekst og innhold til våre kanaler, som nettsider, nyhetsbrev, katalog og sosiale medier
 
Vi kan tilby:
Et fleksibelt prosjektoppdrag hvor du får være med på å forme Heddaprisen og Heddadagene videre, hyggelige kolleger, lønn/honorar etter avtale.

Periode: 3 måneders engasjement i en deltidsstilling fra ca. 1. februar til 20. juni, med periodisering av arbeidet etter nærmere avtale. Det må påregnes stort arbeidstrykk i perioden 15. mai til 15. juni. 

Oppdragsgiver er Norsk teater- og orkesterforening. 

Kortfattet søknad med CV sendes til nto@nto.no senest torsdag 16. januar.
Spørsmål vedrørende engasjementet kan rettes NTO på epost eller på telefon 23 10 09 98.