NTO og Heddadagene inviterer til tre seminarer under årets festival

NTO og Heddadagene inviterer til tre seminarer under årets festival

Vi har gleden av å invitere til tre halvdagsseminarer fordelt på to festivaldager – onsdag 14. og torsdag 15. juni. Alle seminarene har som formål å samle de kunstneriske og administrative lederne ved musikk- og scenekunstinstitusjonene, så vel som deres kommunikasjonsmedarbeidere, produsenter og andre interesserte, til felles faglig inspirasjon og diskusjon.

14. juni: Ta plass – kunsten og det offentlige rom

Tie, tale, forsvare eller forklare
Hvordan ruster kunstinstitusjonene seg til mulige kontroverser i forlengelse av egen programmering? Hvordan forholder vi oss til det til det kritiske ordskiftet rundt kunsten? Når er det riktig å gå aktivt inn i debatten, og når gjør vi klokest i å lytte og vente? Og hva vektlegger vi mest i dialogen med samfunnet rundt oss – omdømme og billettsalg, eller bidraget til den offentlige samtalen?

Vi har invitert en håndfull aktører til å reflektere rundt hva som former et godt ordskifte rundt kunsten, hvordan stå opp for kunstneriske ytringer og kunstfaglige valg i en offentlighet som gjerne roper etter «klar tale», og hvordan bruke kritikk som et springbrett til en kunnskapsfremmende dialog. 

Korte introduksjoner og panelsamtale med utgangspunkt i nyvunne erfaringer fra så vel boikott- og kanselleringsdiskusjoner som blasfemidebatter med blant andre:

Thorleif Linhave Bamle, teatersjef Teater Innlandet
Eirik Kydland, kommunikasjonsdirektør Nasjonalmuseet
Hedda Høgåsen-Hallesby, dramaturg Den Norske Opera & Ballett

Teatret – et sted å være?
Casepresentasjon og erfaringsdeling ved blant andre:
Pia Martine Faurby Rosenkilde, markeds- og kommunikasjonssjef Rosendal Teater
Ådne Sekkelsten, direktør Kloden teater


Torsdag 15. juni: Kulturpolitisk formiddag

Samarbeid og ressursdeling
Gunnar Thon Lossius, gtl Management, presenterer NTO-rapporten Eksempelstudie om samarbeid, ressurs- og kompetansedeling mellom musikk- og scene­kunst­­institusjoner i NTOs medlemsmasse og andre bransjeaktører

Sammenhenger, samarbeid og sammenstøt
Vi tar temperaturen på brennbare temaer i bransjen og kulturpolitikken i kjølvannet av forslag til ny kulturlov, DKS-utredning, pågående direktoratisering og kommende kunstnermelding.

Korte kulturpolitiske dueller mellom ulike aktører i bransjen.
Moderator: Julie Rongved Amundsen, redaktør Scenekunst.no.

Kunstnersamtalen “Sigrid Undsets kvinner”
Her møtes regissørene Kjersti Horn og Nina Wester i samtale med leder for Sigrid Undset-selskapet, Kristin Brandtsegg Johansen. Ledet av dramaturg og journalist Jørgen Strickert, vil de dele sine tanker om å iscenesette den nobelprisvinnende forfatteren og hennes sterke kvinneskikkelser.


Torsdag 15. juni: Privat finansiering

Privat finansiering og samarbeid – økonomiske og etiske dilemmaer
Mange av musikk- og scenekunstinstitusjonene har lang erfaring med å fremskaffe midler fra private givere og sponsorer som kan åpne for viktige satsinger og prosjekter som ellers ikke ville vært realiserbare. De fleste opplever likevel at markedet er krevende, og ofte kan resultatene av arbeidet være marginale i forhold til innsatsen i allerede underadministrerte virksomheter.

Samtidig er dette et arbeid som tvinger seg frem i en situasjon med reduserte offentlige bevilgninger og økte kostnader, men også av politiske forutsetninger om egeninntjening kombinert med oppfordringen i statens tilskuddsbrev om å holde brukerbetalingen nede. Dette er et arbeid som også må sees i sammenheng med virksomhetenes faglige integritet, bærekraftarbeid og etiske kompass. Er det behov for tydeligere etiske retningslinjer for slikt samarbeid og for valg av samarbeidspartnere?

Vi inviterer til kunnskaps- og erfaringsdeling ved:
Liv Ramskjær, generalsekretær Norsk museumsforbund
Juel H. Rye, universitetslektor Universitetet i Sørøst-Norge, tidligere bl.a. styreleder Kongsberg Jazzfestival og direktør Riksteatret

Billettprising og tilgjengelighetsmålet
Case-presentasjoner, refleksjoner og erfaringsdeling ved blant andre:
Erik Ulfsby, teatersjef Det Norske Teatret
Ingrid Rognes Solbu, administrativ leder Rosendal Teater