Velkommen til Heddadagene 2018

Velkommen til Heddadagene 2018

Teatret er en sterk og motstandsdyktig kunstform. I 2500 år har den overlevd alle slags regimer og epoker, tøff motstand og hyllest, og teknologiske, kulturelle og politiske utviklinger.

Teatret har vært komisk og tragisk, lyrisk og episk, visuell, tekstuell og konseptuell. Kunstens mange ismer gjelder for teatret som for bilde-, ord- og tonekunst. Trender og sjangere har endret seg. Teatret var en del av reformasjonen og opplysningstiden, har bidratt til nasjonsbyggingen og styrket klassebevisstheten før revolusjoner. Teatret har med skrekk og fryd måttet se i hvitøyet teknologiske og kulturelle nyvinninger som trykkekunsten, elektrisiteten, kinematografen og fjernsynet. Og vi ser faktisk ut til å overleve møtet med vår tids sterkeste kulturarena, internettet og dets virtuelle sosiale rom. Teatret overlever gjennom århundrene fordi den forandrer seg med tiden den virker i. Nye teknologier har alltid funnet veien til scenen, sammen med nye tanker og ideer.

Men hvorfor overlever teatret? Jeg tror det er fordi denne kunstformen handler om oss. Om våre liv. Om samfunn og samtid. Vi som jobber med og møter publikum hver eneste dag, vet at teatret treffer oss i vår menneskelighet: I følelsen av fellesskapet, i det rituelle behovet for å oppleve kunst sammen. Å dele referanserammer og hendelser med hverandre kan gi oss en tryggere grunn under føttene. Tilhørighet er øyeblikk. Akkurat da, i det øyeblikket, er det teatret skjer. Og det skjer over hele landet. Fra nord til sør. Fra innlandet til kysten. 
 
Noe av alt det som skjer på teatre landet rundt viser vi under Heddadagene 2018. I programmet finner du forestillinger i alle sjangre og formater. Noen forestillinger er lett tilgjengelige, andre krever litt mer av deg. Vi har et eget program for barn, og flere forestillinger som retter seg spesielt mot ungdom. Ikke minst er vi glade for å kunne presentere forestillingene som vant Heddaprisene i 2017 for henholdsvis Årets forestilling, Beste barneforestilling og Beste forestilling for ungdom. 
 
Velkommen til mange gode teateropplevelser under Heddadagene 2018.
 
Per Ananiassen
Leder i Norsk Teaterlederforum og teatersjef ved Teaterhuset Avant Garden.