Dette anbefaler Vegard Bjørsmo å se på årets festival

Dette anbefaler Vegard Bjørsmo å se på årets festival

Vegard Bjørsmo er en ung og oppadstormende scenekunstner og artist fra Karasjok. Han fikk sitt nasjonale gjennombrudd gjennom deltakelsen i Stjernekamp i 2020, og er nå å se i hip-hop-musikalen "Hør'a, Dagbok!", som spilles under Heddadagene. For Vegard er det spesielt forestillingene som framhever urfolkskultur som appellerer til han på årets program.

BIRGET; ways to deal, ways to heal

Elle Sofe Sara er en virkelig dyktig koreograf, og om jeg bare får sett ett stykke under Heddadagene, så skal det være denne. Måten hun bringer det samiske inn i danseverdenen på består av så høy kvalitet at jeg blir svimmel. Virkelig en must watch.

Elle Sofe Sara lea albma ruovdi koreográfan, ja jus beasan dušše ovtta bihtá geahččat Heddabeivviin, de galggašii leat dát. Vuohki mo son buktá sámivuođa lávdái ja dánsunmáilbmái, dasa gullá nu alla dássi ahte measta meanahuvan. BIRGET lea duođaid mu must watch listtus.

Näkymätön kansa – Det usynlige folket

Dette er Kvääniteatteris første produksjon- noe vi ikke kan tillate oss å gå glipp av! Temaet som tas opp i forestillingen, å kjenne på en identitet til noe som er usynlig, tror jeg vil by på en sterk teateropplevelse som inviterer til ettertanke. Denne gleder jeg meg til å se!

Dát šaddá Kvääniteatteria vuosttaš buvttadeapmi- juoidá maid duođaid berrešii beassat geahččat! Fáddá mii gaskkustuvvo čájálmasas, dovdat gullevašvuođa kultuvrii mii lea oaidnemeahttun, buktá árvideamis garra teáhtervásáhusa ja máŋga jurddaráidduid maŋŋá teáhtera. Dása duođaid illudan!

Hør’a dagbok

Jepp, litt inhabil siden jeg er med. Men om du ønsker å se en familieforestilling med humor og farger, som kan ta opp vanskelige temaer, men også få kidsa til å gapskratte, bør du absolutt komme å se oss på Oslo Nye Teater under festivalen. Velkommen!

Na, várra lean veaháš inhabila go lean ieš mielde. Muhto jus háliidivččet geahččat bearaščájálmasa mas lea ollu humor ja ivnnit, mii duostá guoskkahit váttis fáttáid, muhto maiddái oažžu mánáid reaškit, de berrešit boahtit min geahččat Oslo Nyes gaskal 30. beaivve miessemánus ja 10. beaivve geassemánus. Bures boahtin!