RiksPitch kan få din idé ut på turné

RiksPitch kan få din idé ut på turné

​Riksteatret inviterer til åpen pitch under Heddadagene. Dette for å skape en ny arena for idéutveksling mellom scenekunstnere og scenekunstinstitusjoner.

Målet er at ideer presenter under RiksPitch kan bli til nye forestillinger i turnéprogrammet til Riksteatret, men også flere scenekunstinstitusjoner vil bli invitert til å overvære arrangementet i Nydalen. 

Det vil bli gjort en prekvalifisering av innsendte forslag. Blant disse vil ca 10 kandidater få en mulighet til å pitche sin idé videre inn til et panel av teatersjefer, dramaturger og produsenter. Hver pitch vil bli tildelt 15 minutter til sin presentasjon under Heddadagene i juni.

Du trenger ikke å være etablert i norsk teater, du trenger bare å ha den beste historien eller overbevise med akkurat din idé!

Tidsfrister
Ditt forslag må være Riksteatret i hende innen 10. april 2021.

Rammer
Ideene skal kunne realiseres som en forestilling. Riksteatrets utviklingsmidler vil gå til ideer som i praksis lar seg utvikle til en turnéforestilling.

Opphav
Det forutsettes at innsender, eller de innsender representerer, innehar opphavsretten til ideen.

Materiell
Søknad for deltagelse med idébeskrivelse skal innsendes digitalt til post@riksteatret.no merket "RiksPitch".

Spørsmål og beskyttelse
RIksteatret vil gå i nærmere dialog om praktiske spørsmål, opphavsrett o.l. med de kandidatene som skal pitche ideer under Heddadagene.

Mer informasjon og tips til søknad og pitch finner du på hjemmesiden til Riksteatret!