Heddadagene søker frivillige i perioden 6.-18. juni

Heddadagene søker frivillige i perioden 6.-18. juni

Heddadagene er hele Norges teaterfestival, og arrangeres i år for andre gang. Nytt i år er at vi etablerer et festivalområde utenfor Nationaltheatret. Her skal det spilles forestillinger og holdes andre mindre arrangementer, samt at det vil bli festivalens møtepunkt og informasjonssenter for publikum.

Til festivalområdet trenger vi ca 30 frivillige som vil hjelpe oss med å gi publikum en god opplevelse av festivalen. 

Arbeidsoppgaver inkluderer å gi informasjon til publikum og til deltakende teatre, holde festivalområdet i god stand og sørge for at det er hyggelig å være der, og assistere festivalledelsen med forefallende oppgaver.  

I tillegg trenger vi noen frivillige som kan være med og hjelpe til under opp-  og nedrigg av festivalområdet. 

Det vil være minst to frivillige på hvert skift, som vil jobbe sammen med festivalens profesjonelle stab.  
Det vil være to skift per dag, første skift jobber fra 09.30-15.00 og andre skift jobber fra 14.30-20.00. 

Hva forventer vi av deg:  
- At du møter til avtalt tid 
- At du setter deg godt inn i festivalens program 
- At du er hyggelig og imøtekommende, og vil bidra til å gi et positivt inntrykk av festivalen
- At du vil være med å ta i et tak når det trengs.  
- At du kan jobbe minst to skift i løpet av festivalen 

Hva tilbyr vi deg:
- Du får være med på å lage hele Norges teaterfestival 
- Du får innsikt i hvordan festivalen lages og jobbe sammen med mange profesjonelle teaterfolk.  
- Du får én billett til en av forestillingene under festivalen 
- Du får en eksklusiv festival-tskjorte som lages kun til de frivillige under festivalen 
- Du får attest for arbeidet ditt etter festivalen.

Har du lyst til å bli med? Send en mail til mari@nto.no.